Hospodárska kríza

A Ľudia sa pýtajú – čo sme také urobili, že na nás ide takáto kríza?

Ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im; hnev Hospodinov vzbĺkne proti vám a čoskoro vyhyniete v tejto krásnej krajine, ktorú vám dal.

 

 

 

Čítať viac z tohto článku

Mojžiš s rukami nad hlavou

2 Mojžišova 17,11

Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael; len čo ruky spustil, víťazil Amálek.

Keď Izrael napadol krajinu Amáleka, vyhrával dovtedy, pokiaľ mal Mojžiš ruky hore nad hlavou. Keď Mojžiš ochabol a ruky mu klesli, Izrael začal prehrávať. Víťazstvo nad Amalekom bolo možné iba tak, že Mojžiš bude držať za každú cenu ruky hore.

Čítať viac z tohto článku

Adam a Eva – predobraz evanjelia

 Adam a Eva – predobraz evanjelia

Boh stvoril človeka so slobodnou vôľou. Ako skúšku jeho slobodnej vôle, dal Hospodin človekovi možnosť, kde si túto slobodnú vôľu môže vyskúšať. Človek mohol jesť zo všetkých stromov, okrem jedného. Tu človek dostal prvý príkaz, ktorý mal splniť.

 

 

Čítať viac z tohto článku

O Publikánovi a Farizejovi – rozjímanie

Duša moja – O farizejovi a publikánovi (Luk 18,9n)

A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo:

 

 

Čítať viac z tohto článku

Zlyhania mužov v rodinách

Zlyhanie mužov (nielen v rodinách)

 

Biblický pohľad na zlyhanie mužov ktorí neposlúchajú Hospodina

 

 

Čítať viac z tohto článku

Český dlh, ktorý stále rastie

Na tejto (http://www.verejnydluh.cz/) Českej stránke je ukázané, ako rýchlo Čechom rastie štátny dlh. Nemusíme sa obávať, aj nám na Slovensku rastie náš dlh podobne, aby azda niekto neupadol do pýchy, že my sme lepší.

 

 

 

Čítať viac z tohto článku

%d blogerom sa páči toto: