Český dlh, ktorý stále rastie

Na tejto (http://www.verejnydluh.cz/) Českej stránke je ukázané, ako rýchlo Čechom rastie štátny dlh. Nemusíme sa obávať, aj nám na Slovensku rastie náš dlh podobne, aby azda niekto neupadol do pýchy, že my sme lepší.

 

 

 

Keď si to stopnete, tak za 20 sekúnd im tam pribudlo 100 000 korún. Dlh prepočítaný na hlavu každého Čecha, je ku dnešnému dňu, okolo 158 670 korún.

Dlh Bohu.

Táto stránka vám môže pomôcť pochopiť, ako je každý jeden človek dlžný Bohu. Nejde o nárast peňazí, ale nárast hriechov voči Tvorcovi Vesmíru. Každou sekundou človek vedome či nevedome hreší, pretože Písmo hovorí, že čo nie je z viery, je hriech. Naše myšlienky sa točia sami okolo seba, nášho ega, našich sebeckých túžob.

Falošné evanjelium

Viete čo je falošné evanjelium? Že tento dlh dokážeme splatiť svojimi dobrými skutkami. Veľa ľudí si myslí, že keď vykoná nejaký záslužný skutok, tak sa Bohu páči, napriek tomu, že mu aj tak neustále narastá hriešny dlh. Aj preto vzniklo náboženstvo, ktoré je ďaleko od pravého kresťanstva – je to náboženstvo dobrých skutkov. Ľudia si myslia, že dobrými skutkami sa môžu vykúpiť.

Je to presne to isté, ako keby ste mali dlh miliárd euro a vy by ste prišli ako dlžníci k veriteľovi, kúpili mu kávu, bonboniéru, kvety a mysleli si, ako je s vami teraz veriteľ spokojný. Keby ste boli týmto veriteľom vy, určite by vás niekto neopil kvetmi a kávou, ak by vám dlžil miliardy euro.

Niekto, kto dlh dokáže vyplatiť

Predstavme si že by sa niekto našiel, kto by vytiahol z peňaženky celý Český dlh a vyplatil by ho. Bolo by to úžasné, ale toľko peňazí nemá nikto na svete a už aj keby mal, určite by ho nedal za Český dlh.

Inak je to v kresťanstve. Aj keď sú ľudia zadĺžení Bohu miliardami hriechov, je tu možnosť sa z hriechu vykúpiť. Niekto už za to zaplatil a jeho pokrytie je neobmedzené ako pre vás, tak aj pre ďalších ľudí, ba dokonca pre všetkých ľudí na svete.

Kristus s nekonečným kontom

Ježiš Kristus svojou obetou na Golgote, pokryl všetky dlhy tých, ktorí Mu veria. Jeho jediná podmienka vyplatenia vášho dlhu je viera – dôvera v Neho, dôvera že On má dostačujúce prostriedky k vášmu vykúpeniu.

Vlastnými silami si nikto nedokáže hriech vyplatiť, dlh je možné iba zmenšiť svojimi dobrými skutkami. Ale odplata za jeden jediný hriech je smrť, čo ešte odplata za miliardy hriechov?! Preto sa nedokážeme spasiť sami – čo dokážeme je iba zmenšenie dlhu, ktorý aj tak narastá závratným tempom, zmenšenie hriechov však neprináša vôbec žiadne východisko. Len Kristova krv pokryla všetky naše previnenia a prestúpenia a to od prvého, po posledný hriech, ktorý spáchame v našom živote. Na Golgote raz a navždy Ježiš zotrel všetok hriech svojho ľudu, ktorý v Neho verí. Ak ale veríš že svojimi skutkami splatíš dlh je to podobné, ako keby si veril, že tvoje prostriedky ti stačia na pokrytie celého Českého dlhu.

Vyznávanie hriechov

Cirkev ktorá bola zbudovaná po roku 300 sa utiekla k falošnému učeniu, ktoré Pavol neučil. Táto cirkev verila, že keď hriech vyznáme, bude nám odpustený a tak môžeme vstúpiť do Božieho kráľovstva.

Hriechy vyznávať máme, čím skôr hriech Bohu vyznáme, tým lepšie. Najlepšie je hneď po spáchaní hriechu činiť okamžite pokánie.

Ale táto cirkev zabudla na to, že hriech je každý pohyb nášho myslenia, skutku, slova, ktorý nie je z viery, ktorý je mimo Boha. My dokonca ani nemôžeme vedieť, čo všetko hriech je.

Skrytosť hriechov

Vezmime si napríklad prikázanie – nepokradneš. Bežne sa človek oklame, že nič vedome neukradol a tak je pred Bohom čistý. Ale nepokradneš znamená nielen skutok, ale už iba myšlienka na krádež je hriech.

Ak pôjdeme hlbšie, tak uvidíme že kradnutím je aj to, keď prevezmeme od niekoho nejaký nápad a budeme ho prezentovať ako svoj. Kradnutie je tiež prebratie nejakej myšlienky, múdrosti, názoru a následné chválenie sa, že toto je moje vlastníctvo, pritom som to ukradol a prisvojil si. Kradnutie je tiež na úrovni napaľovania CD, DVD, sťahovanie nelegálnych programov. Ak máš doma počítač a v ňom nemáš riadne zakúpený operačný systém, si zlodej. Ak v tomto počítači aj máš legálne zakúpený operačný systém, ale máš tam nejaký program, ktorý si získal nelegálne a nekúpil si ho, si zlodej.

Ak si podviedol na daniach, ak si podviedol v práci pripísaním si hodín, si zlodej.

Boh ti dáva všetko preto, aby si viedol bezúhonný život. Ale ty máš rodinu, máte peniaze len tak tak, no ty si kúpiš drahý telefón – okradol si svoju rodinu, ktorá sa dostane do problémov. Alebo nemáš na dovolenku, ale ty si vezmeš pôžičku, aby si na dovolenku mohol ísť – okradol si vlastnú rodinu, pretože splácanie tej dovolenky ťa vyjde veľmi draho, čo pocítiš po užití si chvíľkového pokoja pri mori, či horách.

A z tohto prikázania – nepokradneš, vzniknú následne ďalšie hriechy ako závisť, nenávisť, lakomstvo, ohováranie, neprajnosť. A to všetko môže byť skryté pod povrchom myšlienok. Navonok sa môžete tváriť zbožne a skromne, no vo vnútri vás zožiera hriech lakomstva či krádeže.

Nemožnosť plne vyznať hriechy

Preto dlh nám neustále narastá nielen z hriechov ktoré sme spáchali vedome, ale aj z tých nevedomých, podvedomých. My sami nikdy nepochopíme veľkosť nášho hriechu a jeho nárast. Je jasné že hrešíme neustále, neustále sa zaoberáme sami sebou, točíme sa len a výhradne okolo seba a to je hriech, pretože neoslavujeme Boha. Pavol nám hovorí, že Boha máme oslavovať vo všetkom čo robíme, aj v maličkostiach ako jedenie a pitie. Ak to takto nerobíme, stále hrešíme, stále nám dlh narastá.

Preto je nemožné vyznať úplne svoje hriechy.

Omyl rannej cirkvi

Ranná cirkev prišla s myšlienkou vyznávania hriechov, ich odpustenie a následné očistenie – rozhrešenie.

Za prvé tento model neoslavuje Boha, pretože Kristova obeta na kríži, ktorá pokrýva všetok náš hriech, je z tohto pohľadu nedostatočná. Kristus nám vlastne odpúšťa iba tie hriechy, ktoré vyznáme.

Za druhé sa na to nabaľuje problém číslo dva, že my nedokážeme plne vyznať všetky naše hriechy. Dejepisci hovoria o Martinovi Lutherovi, ktorý bol ešte mníchom, že sa spovedal aj 12 hodín denne. Často chodieval za mníchmi, aby vyznal i ten najmenší pohyb hriechu vo svojej mysli. Aj tak nedokázal úplne vyznať všetky hriechy, pretože je ešte veľa hriechov ktoré nedokážeme rozsúdiť, je veľa hriechov skrytých, je veľa hriechov nevedomých, je veľa hriechov ktoré sme zabudli.

Azda si ranná cirkev uvedomila že toto nie je správna cesta, tak stanovila ťažké a ľahké hriechy. Ľahké stačí vyznať Bohu a iba tie ťažké vyznať pred kňazom. Lenže Adam spáchal úplne bezvýznamný hriech – zjedol kúsok ovocia a celé ľudstvo teraz kvôli tomuto trpí a plače v bolestiach. Preto tento model je opäť zlý, pretože hriech zmenšuje. Nejaká malá myšlienka smilstva je nič, pokiaľ sa smilstvo neuskutoční fyzicky. Takto sa hriechy začnú bagatelizovať a človek ani nevie, že je vlastne hriešny. Hriech si zmenší a potom sa vlastne tento hriech ani nenazýva hriechom.

Návrat ku Kristovi

Preto sa musíme nutne vrátiť ku Kristovi. Ak sme mu plne uverili, ak sme sa plne ku Nemu obrátili, On je verný a odpustil nám všetky hriechy – vedomé, nevedomé, minulé, prítomné i budúce. My mu máme hriechy vyznávať, mame sa mu spovedať, ľutovať, naprávať, ale On už všetko vykonal – celú spásu aj vymazanie hriechov.

Lacné evanjelium

Niekto si povie, že toto je lacné evanjelium. Takáto myšlienka je hriešna, pretože znevažuje Kristovu obeť. Ak Kristus raz všetko už vykonal na Golgote, znamená to jedno – že všetka sláva patrí len a len Bohu. Boh všetko naplánoval, Boh všetko pripravil, Boh všetko zaranžoval, Boh sa obetoval a preto sláva nepatrí nikomu inému. Ale ak niekto začne špekulovať nad tým, že spásu je nutné si zaslúžiť svojimi skutkami, Bohu berie Jeho majestátnosť, Bohu berie Jeho zvrchovanosť, Bohu berie jeho jedinečnú zásluhu a túto zásluhu pripisuje sebe. Pripisovať sebe, čo vykonal Boh, je nielenže hriech, ale aj pochybnosť, či človek Bohu verí, teda či je vôbec veriaci.

Boh všetko vykonal – je to len a len Jeho zásluha – my máme iba prijať už vykonané dielo.

Záver

Evanjelium je úžasná správa – zbavuje nás hriechov nie preto, lebo my v tom máme podiel, ale je to preto, lebo Boh hovorí vo svojom slove, že si nespomenie na naše hriechy kvôli sebe. Nie kvôli našej dobrote – ale kvôli svojej. Len Bohu patrí sláva, len Boh je svätý, spravodlivý a zvrchovaný.

Asi v polovici písania tohto textu som otvoril tú stránku s tým Českým dlhom. Za tú chvíľu pokiaľ som tento text dopísal,  pribudlo tam 4,5 milióna korún naviac.

Aj tebe pribudli nové a nové hriechy – ale ty môžeš dlh voči Bohu zmazať – v Kristovej obeti na kríži, raz a navždy. Čo Boh požaduje? Žiadne tvoje skutky, ale uznanie, že celé to dielo je Jeho skutok. On chce aby si v toto uveril, že čo On vykonal, celé dielo Golgoty, je jeho dielo – On chce aby si tomu veril, aby si Jemu veril a nespochybňoval Ho. A potom prídu aj dobré skutky – ale opäť platí. Aj tie dobré skutky ktoré začneš ako kresťan konať, nebudú tvojou zásluhou ale Jeho. Lebo Písmo hovorí, že človek koná dobré skutky, ktoré mu Boh vopred pripravil…

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: