O Publikánovi a Farizejovi – rozjímanie

Duša moja – O farizejovi a publikánovi (Luk 18,9n)

A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo:

 

 

Duša moja samospravodlivá. Ako rada sa spoliehaš sama na seba, chválil sa svojimi skutkami, svojou spravodlivosťou a druhých ľudí za nič nemáš. A ak aj máš druhých ľudí za niečo je to len preto, lebo ich potrebuješ. Celý tvoj život duša moja, je iba vypočítavosť.

Pane dobrý odpusť mi moju nadutosť, ktorá mi dvíha vysoko hlavu v nadradenosti nad inými ľuďmi. Odpusť mi moju spravodlivosť, ktorá je meraná podľa môjho metra.

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym…

Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili; jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán.

Vidíš to duša moja nespravodlivá. Už v tomto príbehu sa ti nepáči farizej ako sa povyšuje, ale keby si sa sama zahľadela pozorne na seba, celý príbeh je o tebe. Sama sa povyšuješ, sama sa porovnávaš, sama hovoríš, že ty nie si až taká zlá, ako známy, priateľ, kolega, sused. Tiež si o sebe tak myslíš, keď prechádzaš okolo nejakého opilca – o koľko ja som lepšia ako tento alkoholik.

Neustále chceš dosahovať vzdialené méty, chceš byť pokornejšia, lepšia a dokonalejšia, ale všetko je to len preto, aby si sa napokon mohla vyvyšovať, ako to robil tento farizej. Keď to dosiahneš tak sa pre seba modlíš – ďakujem ti že nie som alkoholik, že sa vyhýbam svetským zábavkám, ďakujem ti že tak veľa pracujem a nemám preto čas myslieť na záhaľky – ako iní ľudia, ktorí celé dni nič nekonajú, ktorí žijú v alkohole, smilstve, v rúhaní, posmeškárstve. Aká vďaka Bože, že ja som duša ďaleko dokonalejšia.

Veľký Pane. Odpusť mi moje nadúvanie, ak sa čo i len krôčikom približujem k tvojej sláve a tak sa domnievam, že som lepším a lepším, zatiaľ čo iní okolo mňa sú horší a horší. Rád potom na nich pozerám zvysoka, teším sa tomu, že ich ty Pane budeš trestať na poslednom súde a že ja prídem do neba ako dokonalý a Tebe sa páčiaci. Ale ty ma Pane upozorňuješ, že nemám nikoho súdiť, nad nikým nemám vynášať ortieľ, pretože to patrí len a len výhradne Tebe Bože môj. Daruj mi pane pokoru, ktorá sa bude pozerať len do mňa samotného, ktorá nebude moje oko navádzať na to, aby som sa porovnával z okolitým svetom.

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym…

Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.

Pozri sa dobre duša moja na tohto farizeja. To bol v tvojich očiach niekto – dával desiatky zo všetkého. Ó ty nerozumnosť – keby si aj ty duša dávala zo všetkého desiatok a nebola tak strašne lakomá, ako keby si si mala odniesť celý svet do hrobu. Farizej je ešte spravodlivejší ako ty duša moja temná. Nielenže dáva desiatky zo všetkého, ale sa aj postí dva krát do týždňa. Keby si ty sa dokázala aspoň raz v týždni postiť, ale obžerstvo a nestriedmosť je tvojou výsadou. Farizej sa chváli svojimi skutkami a nadnáša sa, ale ty duša moja nemáš ani takéto skutky. No aj tak sa dokážeš nadnášať inými skutkami, hoc aj oveľa menšími – ak by si dávala desiatky a postila sa dva krát v týždni – nebolo by s tebou už vôbec na vydržanie.

Pane Kriste – Spasiteľu. Odpusť mi to, že nie príliš prakticky beriem svoju vieru. Odpusť mi Pane to, že som lakomý dávať na dobré veci, pritom viem, že Ty si ten, kto nás ľudí zaopatruje. Taktiež som Pane nestriedmy, rád sa obžieram a nemyslím na veci Božie, ale na svoje plné brucho. Keď farizej je z Tvojho čistého pohľadu neospravedlnený, čo ja Pane?! Daj mi silu Bože Nebeský, aby som mal silu a vôľu, konať skutky nie na svoju slávu a oslavu, ale len a len na Tvoju.

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym…

Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu!

Duša moja márnivá, ako veľmi opovrhuješ týmto publikánom. Bol to človek colník, ktorý vlastný Izraelský národ ožobračoval, v prospech Rimanov, ktorí okupovali ich rodnú vlasť. Duša moja, ako sa ti tento colník protiví – je to zradca vlastného národa. Bridí sa ti jeho pokora, hnusí sa ti jeho pokrytectvo, kde na jednej strane tento človek vyciciava vlastný národ a na druhej strane sa pred Bohom bije do pŕs a nechce ani len oči pozdvihnúť. Ako rada duša moja súdiš, pritom nevieš, že súd patrí Bohu.

Keby si to vedela, tak by si sa starala o seba, pretože ešte nevieš, ako Boh rozsúdi farizeja a tohto publikána z Jeho Svätého pohľadu.

Milostivý Pane. Odpusť mi že predčasne súdim a vynášam rozsudky. Odpusť mi že opovrhujem týmto človekom a považujem ho za pokrytca, pritom do srdca mu vidíš iba ty. A ty tam vidíš niečo úplne iné ako to vidím ja. Odpusť mi Pane, že môj súd odsudzuje tohto colníka a farizeja si vysoko váži. Odpusť mi moje zvrátené a nespravodlivé zmýšľanie.

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym…

Hovorím vám: Tento odišiel do svojho domu ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

Duša moja tras a boj sa. Colník bol napokon ospravedlnený a samospravodlivý farizej nebol. Ty si držala palce farizejovi, ale Boh vo svojej dokonalej spravodlivosti prepáčil publikánovi. Ty si odsudzovala tohto publikána, pritom si mu vôbec nevidela do srdca, ale Boh videl v jeho srdci úprimnosť. Duša moja zákerná, ty rad konáš podobné veci a ešte priťahuješ do takýchto sporov ďalších ľudí a vynášate spolu veľké súdy. Ohovárate, robíte zlé meno osobám ako je tento colník a vyzdvihuješ tak svoju pomýlenú spravodlivosť. Tým sa sama uvrhuješ do temna, pretože si pyšná a rada sa povyšuješ, čo Boh nestrpí.

Odpusť mi Pane moje povyšovanie sa nad inými ľuďmi. Daj mi silu, aby som sám seba videl ako horšieho od iného človeka, ktorého stretnem, či s ktorým sa denne stretávam. Daruj mu Pane pokoru podobnú ako mal publikán, ktorý si uvedomoval svoj hriech, ktorý sa z neho kajal. Nedal mi Pane zmýšľať tak, ako to robil farizej, ktorý sa chcel zachrániť vlastnou spravodlivosťou. Lebo tebe patrí Bože súd a naše srdcia sú tak prevrátené, že nedokážeme rozlíšiť dobro od zla.

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym…

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach,posväť sa meno tvoje,

príď kráľovstvo tvoje,buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojím vinníkom,a neuveď nás do pokušenia,

ale zbav nás Zlého. Amen.

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: