Kristus je jediná cesta k večnosti s Bohom

cestaKristus je jediná cesta

Dnešný svet je plný pohanstva a okultizmu. Človek nedokáže veriť v Boha, tak si hľadá iné chodníčky a náboženstvá, ktoré nutne vedú k záhube. Dokonca sa dnes všetko tak mieša, že Kristus sa stáva jedným z mnohých guruov, skrze ktorých je možné prísť k Bohu. Často sa stretnete s názorom, že je jedno koho človek vyznáva, hlavne že v niečo verí.

Mnoho ľudí si hovorí, že aj cez buddhu, Krišnu, Mohameda, a ďalších guruov, sa človek dostane k Bohu, stačí si iba vybrať. Pritom Písmo jednoznačne hovorí, že iba cez Krista je možné prísť k Bohu. Keď toto ľudia započujú, dajú tomu plášť humanizmu a povedia, že kresťanstvo je neznášanlivé a netolerantné náboženstvo. My sa pozrime na jediné pravdivé Slovo, ktoré v našom svete existuje. To že je pravdivé, je vysvetlené na konci.

Pavol Galaťanom píše: Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho (Krista), narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo.

Boh poslal svojho Syna, o ktorom je zaznamenaných vyše 300 proroctiev v starej zmluve. Že nejde o syna – Buddhu, Mohameda, alebo Krišnu je jasné z toho, že na nich tie proroctvá nepasujú. Boh teda poslal svojho syna, aby nás vykúpil.

Ani v nasledovnom verši nenájdeme nejaký humanizmus, ktorý by mal hovoriť o mnohých cestách k Bohu, ale Pavol píše toto: Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.

Jeden je Boh a jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi – Ježiš Kristus! Nie je v Písme napísané, že je mnoho ciest, že je mnoho chodníkov, že sa dá k Bohu dostať skrze hunduizmus, Islám, alebo new age. Iba jediná cesta je možná – skrze Krista – on je jediný prostredník. Na toto sa samozrejme viaže aj učenie kresťanstva, kde sa mnoho ľudí falošne nazdáva, že k Bohu sa dá prísť aj inak – napríklad skrze kňazov, sviatosti, svätých, či dokonca Máriu. Samozrejme tieto veci patria ku kresťanstvu, nechcem ich tu nejako znevažovať alebo odsudzovať – ale jedine vierou v Krista je otvorená cesta – nie inak.

V skutkoch 12 sa píše, že pod nebom neexistuje iné meno ako Kristus, skrze ktoré by bolo možné prísť ku spáse: A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom (ako meno Kristus), v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.

List Židom hovorí to isté: Teraz však dostal o to dôstojnejšiu službu, o čo lepšia je zmluva, ktorej stal sa (Kristus) prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími zasľúbeniami.

Aké smutné je prechádzať rôzne stránky, kde sa ľudia zaoberajú ezoterikou, okultizmom, mágiou, anjelmi, tarotom, šamanizmom, buddhizmom, hinduizmom, kabalou, new age, humanizmom a končí to ateizmom, či skepticizmom. Všetky tieto cesty sú cestami do večného zatratenia, ale satan ľudí práve k týmto cestám nahovára. Ľudia sa venujú meditáciám, joge, rôznym magickým praktikám, vyvolávaniu mŕtvych. Liečia sa temnými energiami reiki, používajú na liečenie okultné praktiky, homeopatiká.

Je len málo ľudí, ktorí pevne stoja vo viere, ako stála takto prvotná cirkev na čele s apoštolmi, kde meradlom bolo len a výhradne Slovo samotného Boha a viera v tohto Boha – dôvera v Neho. A toto slovo hovorí a vždy bude na tom stáť rovnako: A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom (ako meno Kristus), v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.

Človek neznalý Písma si toto prečíta a zaujme tvrdé stanovisko proti Biblii. Uvedomí si možno, že je veľa – podľa neho dobrých ľudí, ktorí Krista nevyznávajú, čo by mohlo znamenať, že nedôjdu ku spaseniu.

Len si zoberme, že napríklad speváčka Madonna je momentálne mimo spásu, pretože sa zaoberá okultnou kabbalou. Robo Grigorov je buddhista, podobne ako česká herečka Kveta Fialová, či Daniel Hulka. Slávka Halčáková verí v reinkarnáciu, a takto by sme mohli ísť ďalej. Tu sa ukáže naša pravá podstata, kde namiesto priznania sa ku Kristovi, má človek tendenciu ochraňovať svoje vzory, idoly a hľadať aj v ich náboženstve akúsi cestu. Aby cesta mohla byť priechodná, je nutné zavrhnúť Slovo Boha – Bibliu. Koľko kresťanov nečíta Písmo, koľko kresťanov nikdy Bibliu neprečítalo, ale veria v lacné reklamné slogany a vytvárajú si vlastnú vieru bez Boha, s pravidelným chodením do chrámu.

Ale Písmo je nekompromisné – A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom (ako meno Kristus), v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.

Dáme sa týmto napomenúť, alebo si vymyslíme svoju vieru a filozofiu, ktorá je zakotvená v ľudskom učení, v ľudských výkladoch, nie je zakotvená v Božom slove? Bez ohľadu na to, v čo veríme, ako veríme, pravda môže byť len jedna. Buddha a Kristus nemohli mať obidvaja pravdu, pretože učia úplne odlišné učenia. Jeden z nich musí klamať. My kresťania máme Písmo, ktoré Boh chcel aby sme mali. Boh každú jednu životnú situáciu má pod kontrolou, vie o každej udalosti ktorá sa udiala a ktorá sa udeje – Boh je absolútne zvrchovaný a má plnú kontrolu nad svetom. Neexistuje nejaká náhoda, neexistuje že niekto vyhral športku preto, lebo mu to tam padlo bez toho, že by za tým nebol Hospodin.

Preto je Biblia verná a je v nej napísané iba to, čo Boh dovolil aby v nej zapísané bolo. Ten, ktorý ovláda celý svet, by nevedel o svojom Slove, ktoré je v Písme zapísané?

Každá jedna čiaročka v Písme, je Slovom Boha, ktorý nám dáva návod ako žiť, ako nájsť jedinú správnu cestu, ako dôjsť ku spaseniu. Ak vezmete Bibliu do ruky, vzali ste do ruky Slovo, ktoré nám Boh zanechal a k tomuto slovu nie je nutné nič pridávať ani uberať. Je to maunál pre človeka, ako má správne žiť, ako mať rodinu, starať sa o ňu, ako vychovať deti, ako spravovať majetok, financie, prácu, ako sa zdôverovať Pánovi, ako uveriť, ako prísť ku konečnému cieľu, ktorý Boh stanovil – ku spaseniu.

Dnes je Biblia je vysmievaná, opovrhovaná malými bezvýznamnými ľuďmi, ktorí tu dnes sú a zajtra sú iba prachom, čo však nemení absolútne jej obsah.Nad Božie slovo sa dalo slovo ľudské a to je dôležitejšie ako Slovo ktoré stvorilo svet a udržuje ho pri živote. Slovo je mocné, slovom Ježiš liečil, vyháňal démonov, kriesil mŕtvych, rozmnožoval chleby, utíšil búrku. Slovo má moc uraziť človeka, rozveseliť, zarmútiť, dokonca i zabiť. Ako málo si človek uvedomuje, akou silou slovo disponuje, o čo viac Slovo, ktoré máme od Toho, ktorý spravuje celý vesmír. Pre nás je slovo iba akýsi zvuk, myslíme si že slovo nič neznamená, pretože sme zvyknutí tárať o svetských veciach, ktoré sú úplne bezvýznamné. Boh ale berie slovo úplne inak – berie ho tak vážne, že vážnejšie to ani nejde. Veď v Biblii čítame, že budeme súdení za každé jedno vyrieknuté slovo!

Ako ľahkovážne človek pristúpi k Písmu, snaží sa tam hľadať rôzne múdrosti pre svoje ego, aby bol zaujímavý že ovláda Bibliu. Alebo tam hľadá protiklady a nezrovnalosti, ktoré tam buď nie sú, ktoré sa dajú vysvetliť inými veršami, alebo sú tam dané zámerne, aby iba tí, ktorí milujú Boha, prišli na zmysel čo nám Boh chce povedať.

Existuje nespočetne učení o okultizme, buddhizme, kabbale, ezoterike – ale všetky knihy keby sme dali na jednu kopu a na druhú by sme dali Bibliu – nič to oproti Písmu nezaváži, pretože sú to iba ľudské predstavy, ľudské názory, ľudské učenia, ľudské sny o daných veciach. A v týchto snoch a predstavách je aj niečo ako – k Bohu vedie mnoho ciest.

Na druhej strane je Biblia ktorá hovorí: A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom (ako meno Kristus), v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.

Na čo vsadíš milý čitateľ? Ide ti o život! Pokusy na správneho koňa máš iba dovtedy, pokiaľ nepríde smrť. Po smrti všetky pokusy končia, hra je v cieli a Boh odkryje tvoju vieru. Ak to bola viera v ľudské učenia, nemusím azda písať, že si prežil život úplne zbytočne. Ako to viem? Pretože mi to povedal Boh vo svojom slove! Kde? Tu: A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom (ako meno Kristus), v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.

Ježiš hovorí: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

…….

Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený, a vojde aj vyjde i pašu najde. (Ján 10,9)

…….

Lebo skrze neho (Krista) máme prístup oboji v jednom Duchu k Otcovi. (Ef 2,18)

…….

Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. (Ján 11,25)

Keď sa kresťan zamýšľa, prečo ľudia nechcú prijať toto jednoduché posolstvo, prečo sa nechcú dať zachrániť skrze Krista? Odpoveď je v Písme – pretože milujú lož!

Buddhovi sa nemusíš vyznať z hriechov, ani Mohamedovi, ani Krišnovi, ani ezoterickému učiteľovi – ale kto sa stretol s Kristom, tomu On presvietil srdce a ukázal mu jeho zlobu a skazenosť. A to ľudia nechcú – oni nechcú vidieť svoje temné srdce, tak sa oklamú, že sú celkom fajn. Ale ku Kristovi či Božiemu Slovu nepôjdu, pretože tam by zistili svoj skutočný stav. Ľudia milujú lož o sebe a tejto lži sa nechcú zbaviť. Tak odchádzajú z tohto sveta – presvedčení, že oni konali dobro a že si zaslúžia nebo. Och aká nevýslovná lož, z dielne toho, ktorý nevie nič iba klamať, ako ho označuje Písmo – satana. Toto on nahovára ľuďom a oni uveria a spokojne si kráčajú životom do večnej hrôzy.

Ale ty duša drahá, ktorá nechceš byť pod mocou klamstva, nastav si zrkadlo, vyznaj že nič iné nevieš páchať iba hriech, páchať zlo okolo seba a teba Kristus zavolá a povie ti: ver vo mňa a budeš spasený! Pretože kto verí vo mňa aj keby zomrel, žiť bude. (Ján 11,25) Kristus neprišiel volať spravodlivých ale tých, ktorí sa dokážu sami sebe pozrieť do očí, ktorí dokážu uznať svoj hrozný duchovný stav, on nepozýva zbabelcov, ale ľudí zničených hriechmi. No nielen im tie hriechy ukazuje, ale tie hriechy aj z nich berie navždy na svoj účet a veľa za to nechce, prakticky vôbec nič, okrem viery. Preto platí: Kto verí vo mňa aj keby zomrel, žiť bude. (Ján 11,25) 

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: