Sára u Abímelecha

220px-Figures_Isaac_and_Abimelech_Swear_FriendshipKeď prechádzame ročným čítaním Písma, neujdú nám počiatky knihy genesis. Mňa oslovila dvadsiata kapitola tejto knihy, kde Abrahám prichádza do mesta Gérár. Tam svoju ženu predstaví ako sestru, pričom mu ju kráľ Abímelech dá uniesť. A tu vidíme Božiu zvrchovanosť, jeho vysokú nadvládu nad tým, čo sa vo svete deje.

Nato gerársky kráľ Abímelech Sáru uniesol. Ale Boh prišiel vo sne k Abímelechovi a riekol mu: Zaiste zomrieš pre ženu, ktorú si uniesol, lebo je vydatá.

Kráľ nevedel že Sára je vydatá, on uveril Abrahámovi že je jeho sestra a preto sa jej zmocnil. Sára Abrahámovou sestrou aj bola, ako neskôr Abrahám vysvetľuje: A vskutku, ona je aj mojou sestrou; je dcérou môjho otca, len nie dcérou matky; a tak sa mi mohla stať ženou. V tej dobe bolo toto dovolené, neskôr to však Hospodin zakázal.

Boh navštívil Abímelecha vo sne a varuje ho, že uniesol vydatú ženu. Varovanie je dokonca tak strašné, že Boh kráľovi hovorí, že zaiste pre to zomrie. Aj keď táto vyhrážka bola vážna, vždy existuje milosrdenstvo, kedy Boh mení akoby plány a pre uznanie si viny, Abímelech napokon kvôli tejto veci nezomiera. No všetko čo sa tu odohráva, je výhradne v rukách samotného Hospodina.

Abímelech Hospodinovi odpovedá, že so Sárou predsa nespal, je preto nevinný. Písmo o tom hovorí takto:

Abímelech sa však k nej ešte nepriblížil; preto povedal: Ó, Pane, či zabíjaš aj nevinných ľudí? Či mi on sám nepovedal: To je moja sestra!? Ba i ona povedala: To je môj brat. Urobil som to s čistým srdcom a s nevinnými rukami.

Vskutku bol Abímelech nevinný a mohli by sme povedať, že jeho spravodlivé srdce nezhrešilo proti Bohu, nespáchalo hriech cudzoložstva. Ale teraz spozornime nad slovami, ktoré vyriekol Hospodin:

A Boh mu riekol vo sne: I ja viem, že si to urobil s čistým srdcom. Ja sám som ti zabránil hrešiť proti mne. Preto som nedopustil, aby si sa jej dotkol.

Boh zabránil kráľovi, aby sa Sáry dotkol, bol to Boh ktorý nedovolil Abímelechovi zhrešiť. Ak by Boh nechal tejto situácii voľný priebeh, Abímelech by bol proti Bohu zhrešil hriechom cudzoložstva.

Tento príklad nám má byť varovaním, pred samospravodlivosťou. Mnoho ľudí a kresťanov tvrdí, že svoju vieru a svoj život majú vo svojich rukách, že Boh môže byť rád, ako sa v živote správajú. Všetko pripisujú sebe, všetky svoje dobré činy si účtujú na svoj účet. Ale v tomto príbehu vidíme úplne inú realitu.

Ako to povedal jeden teológ – čo je dobré máme od Boha a čo je zlé máme zo seba. Boh zabránil hrešiť kráľovi, teda Boh nečakal na slobodnú vôľu kráľa, čo vykoná. Takto nejako dnes cirkvi učia falošnú teológiu, kde sme to my, ktorí sme si Boha vybrali, ktorí vedieme pobožný život, z vlastnej sily. Máme sa samozrejme namáhať a používať svoje talenty, ale konečné slovo má vždy Hospodin. Boh zabránil aby Abímelech zhrešil. Teda mu nabúral jeho slobodnú vôľu, ktorou by bol spáchal neprávosť a nahradil ju svojou voľbou, ktorá ďaleko prevyšuje tie naše pozemské ciele.

Teraz však vráť ženu mužovi, lebo je to prorok; on sa bude modliť za teba, aby si ostal nažive; ale ak ju nevrátiš, ber na vedomie, že určite zomrieš aj so všetkým, čo máš.

Boh hovorí kráľovi, že nech vráti Abrahámovi ženu a on sa bude za neho modliť, aby ho Boh nechal nažive. Aj tu vidíme Boha v Jeho pravom svetle, v Jeho pravej zvrchovanosti. On povedal Abímelechovi že zaiste zomrie, pretože ukradol Abrahámovi ženu. No nato aby nezomrel, by sa musel niekto za neho u Hospodina prihovárať, aby mu Boh jeho hriech odpustil a zľutoval sa nad ním. A tak Boh vypôsobí v kráľovi to, že ho obviní svedomie, všetko chce kráľ napraviť. Na druhej strane vypôsobí v Abrahámovi túžbu, aby sa za kráľa modlil, aby mu bol hriech Hospodinom odpustený.

Napokon sa to stalo presne podľa rady Hospodinovej. Najprv Abímelech uznal svoju vinu a chce odčiniť toto nedorozumenie, preto prichádza ku skutkom: Vtedy vzal Abímelech ovce i dobytok, sluhov i slúžky, dal ich Abrahámovi a vrátil mu aj jeho ženu Sáru. Potom Abímelech povedal: Hľa, moja krajina ti je otvorená, bývaj, kde sa ti zapáči. Sáre však povedal: Tu, hľa, tisíc strieborných dávam tvojmu bratovi, to ti bude na ospravedlnenie v očiach všetkých, ktorí sú s tebou; v každom ohľade budeš očistená.

Napokon sa stane rada Hospodinova aj v tom, že na oplátku sa za Abímelecha modlí Abrahám, ako Boh u neho vypôsobil: Potom sa Abrahám modlil k Bohu; Boh uzdravil Abímelecha, jeho ženu i jeho slúžky, takže mohli rodiť. Hospodin totiž pre Abrahámovu ženu Sáru zavrel v dome Abímelechovom každý materský život.

Až tu v závere vidíme, že Boh dokonca kvôli tejto veci, zatvoril loná ženám v Abímelechovom dome. Z tohto môžeme usudzovať, že Sára bola v dome kráľovom určitý čas a netrvalo to nejako krátko. Napriek tomu sa Abímelech k Sáre nepriblížil. Na druhej strane ženy prestali rodiť a nikto netušil, prečo to tak je. Až potom ako mal kráľ daný sen, všetci pochopil, že Boh uvrhol na nich kliatbu. Keď kráľ vyrozprával sen svojim blízkym, nastalo zdesenie a určite si uvedomili, že všetko toto má na svedomí Abrahámova žena, ktorá bola unesená. Aj preto čítame o sne, ktorý kráľ vyrozprával:

Abímelech včasráno zavolal všetkých svojich sluhov a vyrozprával im otvorene všetko, čo sa stalo; tí mužovia sa veľmi naľakali.

V tomto príbehu vidíme to, ako Boh musí naprávať naše omyly, ktorých sa v živote dopúšťame. Abrahám najprv zatajil, že Sára je jeho žena. Aj keď mal zčasti pravdu, že Sára je aj jeho sestra, zatajil tú podstatnejšiu vec, že on je jej mužom. Stalo sa mu to už druhý krát. Prvý krát o tomto čítame, keď Abrahám prišiel do Egypta a už aj vtedy mal problémy a Hospodin musel zasahovať.

Druhý omyl bol na strane Abímelecha, ktorý sa bez opýtania Sáry zmocnil, pričom sa prejavila jeho túžba. Nikde nevidíme, že by Abrahám dával kráľovi Sáru dobrovoľne, ale naopak čítame o krádeži, i keď ide o človeka.

Do tohto musí Hospodin vojsť a všetko vyriešiť. Abrahám si odžíva ťažké časy, pretože jeho milovaná žena je v rukách mocného kráľa. Abímelechovi Boh nedovolí, aby so Sárou zhrešil a tak jeho sexuálne chúťky musí umlčať v tejto veci. Potom sa kráľovi zjavuje, upozorňuje ho že sa prehrešil. Kráľ sa preľakne, vráti Abrahámovi manželku, dokonca mu dáva k tomu aj dary na uzmiernenie, čo v ňom Hospodin vypôsobí ako aj to, že sa Abrahám napokon za Abímelecha modlí, aby mu bolo odpustené. Takto Hospodin dáva dohromady všetko to, čo človek rozbil.

Aj keď si mnohí povedia, že Boh sa zmocňuje našej slobodnej vôli, že nám podhadzuje svoju vôľu, je to vždy to najlepšie, čo môže pre nás Vládca vesmíru urobiť…

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: