Existuje iba jeden BOH

godExistuje iba jeden Boh

Keď sa budete zhovárať s ľuďmi o duchovných otázkach, len málokedy narazíte na totálne neveriaceho človeka. Každý človek verí v akési duchovno a dokonca veľa ľudí sa aj duchovne správa. To duchovno je síce vzdialené biblickému duchovnu, ale oni kopírujú správanie určitých ľudí, ktorí sa navonok javia ako nábožný a myslia si, že toto je pravá cesta pokoja a dobrý posmrtný život, alebo život v akejsi reinkarnácii.

Mnoho bohov

Sú ľudia, ktorí veria že existuje Boh. No pre nich to nie je Boh s veľkým B, pre nich je boh predstava, ktorú si vymysleli ľudia. Mnohokrát tieto predstavy boha smerujú aj niekoľko tisícrokov nazad.

Ten boh s malým b, ako ho tu budem opisovať je úplne niečo iného, ako je Boh s veľkým B. Ja sám mávam často plodné rozhovory na túto tému, hlavne s tými, ktorí vyznávajú rôzne východne viery, ktorými som sa sám zaoberal. Preto chápem v aké viery veria, keďže som sám veril vo všetko možné ešte pred tým, ako ma Boh povolal.

Najprv musím povedať, že satan chce presne to, aby ľudia mali vieru. Ale on chce, aby táto viera nebola pravá! A tak ľudia hovoria že majú veria, že majú vieru v boha, ale to nie je Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov. Je to boh ktorý je chaosom – všetkým všade, ktorý je vtesnaný do ľudských predstáv a týmto predstavám sa dokonca podriaďuje.

Satan nechce, aby ľudia verili a poslúchali pravého Boha. Už v raji bol diabol odhalený, keď spochybňoval Božie slovo a príkaz, aby Adam nejedol zo zakázaného ovocia. Úlisne tam satan Evu zavádza, že Boh klame, že On im zatajuje oveľa krajšiu budúcnosť, že oni sú vlastne na úrovni Boha. A človek tomuto uveril už v raji a verí tomu aj dnes.

Dnes sa stretnete na internete s mixom, kde ľudia pletú všetko dohromady – Kristus, Buddha, Osho, Krišnamurti, Mohamed – všetko jedno. Každý z týchto ľudí je buď boh, alebo aspoň cesta k bohu. Tento boh je však pre nich ten istý boh ako boh Biblie.  Boh je podľa nich len láska, lotos, krása, zdravie, je všetko vo všetkom, ak na neho zapískame, on sa upachtene ku nám hneď dostaví. Podľa buddhu je to dokonca boh, ktorý zabudol odkiaľ prišiel, ba dokonca tento boh sám podlieha zákonu reinkarnácie – teda aj on raz musí zaniknúť. V takýchto falošných predstavách žije dnes veľké množstvo ľudí, stačí si údajne len vybrať, čo nám vyhovuje. Je to zmes chaosu, kde všetko je od boha, dokonca veštenie, okultizmus, vykladanie kariet, poverčivosť, horoskopy a podobne.

Teraz azda každý z nás musí chápať, prečo chce satan, aby ľudia mali vieru. On chce aby ľudia v toto všetko verili, aby verili v kamienky, v stromy, čarodejníctvo, v mágiu prírody. Satan navodzuje atmosféru toho, že tieto veci sú pravé, fascinuje ľudí rôznymi lesnými vílami, príbehmi opradenými tajomstvom, ale Biblia ho jasne usvedčuje, že je klamár. Všetko toto je klamstvo, dokonca Písmo hovorí, že satan je otcom každého klamstva, on nevie povedať pravdu.

Napokon ak vezmeme do úvahy hinduistické náboženstvo, tam je pre zmenu 300 000 bohov, stačí si iba niektorého vybrať. Táto viera je známa od počiatku človeka a nachádza sa u germánov, slovanov, či vikingov.

Čo ale hovorí Biblia? 

Izaiáš 44,6 hovorí: Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Hospodin mocností: Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha.

Okrem mňa nieto Boha – neexistuje iný Boh, ako Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov! Len tento Boh je pravým Bohom, ktorý stvoril nebesia, zem, človeka, prírodu, vesmír. Len tento Boh riadi život, riadi dejiny sveta, nakláňa srdcia panovníkov tak, aby sa stala Jeho vôľa. Len tento Boh je jediný a pravý.

Tento Boh všetko zapísal do Biblie a keď tam zapísal skrze človeka aj proroctvá, tie sa na 100% plnia a splnia. Verš pokračuje, kde Boh o sebe hovorí a pýta sa: A kto je ako ja, nech sa ohlási, nech mi to oznámi a predloží. Kto ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť.

Všetci pohanskí bohovia sú neskutoční, sú to iba predstavy ľudí. Preto ich slovo nie je nikde zapísané a už vôbec nič nie je zapísané o tom, že by títo bohovia vedeli prorokovať dopredu veci, že by sa diala ich vôľa. No Hospodin Boh vyriekol proroctvá a tie sa aj diali a aj udejú.

Nájdu sa aj falošní proroci ako napríklad Nostradamus. Ten bol vedený nie Bohom, ale temnými silami, ktoré majú aké také útržky budúcnosti a tie skrze podobných ľudí ako Nostradamus aj prezentujú. Ale tieto proroctvá nie sú sto percentné, nikto ich nevie zaradiť pre ktorú dobu hovoria, a často sa neplnia. Sú to iba proroctvá z druhej ruky, aj to iba z útržkov. Je to ako keď nájdeme útržok Izaiáša v jaskyni, kde máme kúsok proroctva, ale nijako ho nevieme vylúštiť. Pochopíme ho až vtedy, keď si otvoríme Božie slovo, kde toto proroctvo je celé, ktoré nám Boh zjavil, pretože to tak chcel.

A preto sa Hospodin pýta: kto oznámi čo má skutočne prísť? Ktorý boh má túto moc?

Modly

Hospodin pokračuje tým, že ukazuje na ľudí, ktorí sa klaňajú vo svojom srdci rôznym iným bôžikom ako je On sám.

Všetci tvorcovia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčikovia nič neosožia.

Tento verš jasne hovorí, že ľudia ktorí si sami vytvárajú svojho malého bôžika, nič to neosoží podobne ako samotná modla – výrobok.

O remeselníkoch ktorý vyrábajú modly Hospodin hovorí: Zo zvyšku urobí boha, svoju modlu, padá pred ňou, klania sa a modlí k nej: Zachráň ma, lebo si mojím bohom.

Dnes aj keď sa ľudia neklaňajú takejto forme modly, môže ísť o modlu predstáv. Nejaký guru, ktorý je hriešny ako uhol, sám seba vyhlasuje za svätého, ľudia ku nemu prichádzajú a on sa stáva ich učiteľom. Slepý vedie slepého, hriešny vedie hriešneho. Napokon obaja skončia v jame ako hovorí Písmo. Pre prvého je modla jeho Ja – on je sám sebou pasovaný za gurua a je modla sám sebe. Druhý sa zase uznáva tohoto gurua ako modlu.

Tieto modly však nestvorili vesmír ako Boh, nevedia nič predpovedať a tieto modly sú pominuteľné. Všetci ľudia zomreli a nie sú. Nie je buddha ani Mohamed, ale Kristus vstal zmŕtvych, zjavoval sa učeníkom, poslal za seba náhradu – Ducha Svätého, ktorý učí kresťanov skrze Bibliu a napokon príde na konci sveta, ako Sudca každého človeka, ktorý tu kedy žil.

Ostatní guruovia sú oba klamári, ktorý majú podporu satana. Ten čas od času dokonca týmto guruom zdvihne ego a svetskú prestíž tým, že urobia nejaký nepatrný zázrak. Ľudia milujú zázraky a tak uveria v tohto falošného guru, ktorý má sponzora satana.

Plesajte, nebesá, lebo Hospodin to učinil, jasajte, hlbiny zeme! Prepuknite v plesanie, vrchy, les i všetky stromy!

Pavol v liste Rimanom píše, že máme oslavovať nie prírodu, nie kamienky, nie sily ktoré sa v prírode nachádzajú, nie štyri elementy, nie svoje schopnosti, nie vesmír, hviezdy ale TOHO, kto toto všetko stvoril. Ale keďže človek nepozná Boha Stvoriteľa a poznať Ho nechce, začal uznávať Jeho výrobky (výtvory) a tým sa klania ako bohom.

Aká hlúposť je uznávať silu stromov, silu pyramíd, silu energií vo vesmíre a dávať im vysoké miesto, keď všetky tieto veci sú výtvorom Hospodina.

Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, a ten ktorý ťa formoval od života matky: Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá odvíjam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem.

Je to Boh ktorý každého človeka formoval od lona matky! Je to Boh, ktorý vedel ešte pred stvorením sveta, kto sa kde, ako kedy, prečo narodí. On ťa poznal skôr, ako tento vesmír existoval. Ako ty môžeš povedať, že tento Boh je jedným z bôžikov, ktorých si vymyslel človek?

Znamenia tárajov ruším a veštcov mením na bláznov; zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným.

Koľko prorokov tu bolo je a bude? Hovoria o veciach ktoré sa stanú a majú stať, ale Boh im hovorí, že ruší ich nezmyselné proroctvá, že ich výpovede mení na výpovede bláznov.

Ja poviem hlbine: Vyschni! ja vysuším tvoje rieky!

Boh ovláda prírodu, všetky katastrofy ktoré sa vo svete dejú, sú Božím varovaním pre ľudstvo, aby sa ku Nemu obrátili. Aby sa obrátili od falošných náboženstiev a predstáv, ku Nemu – pravému Bohu. Najprv Boh hovorí s láskou, potom zahrmí a napokon spustí katastrofu akou bola potopa sveta. Boh nie je bôžikom, ktorý sa bude nám prispôsobovať – On koná svoju vôľu, ktorú nikto nemôže prekaziť.

Tento článok bol iba malým zamyslením sa nad hrozným modlárstvom vo svete, ohľadom duchovnosti. Ľudia uznávajú rôznych učiteľov, dávajú ich dokonca na úroveň Krista, ktorý je Tvorcom sveta, pretože bol s Otcom od vekov a všetko mu je položené pod nohy.

Dnes ľudia veria v reinkarnáciu, v tmu po živote, veria vyrobeným veciam akoby nechápali, že sa všetky časom rozpadnú a nič nevydrží.

Miešajú Bibliu s falošnými knihami, ktoré sú napísané satanom a myslia si, že sú na dobrej ceste, že keď nejaký Boh existuje, bude z nich nadšený, z ich života, z ich hľadania.

Pravý Boh

Pavol hovorí v Aténach gréckym filozofom – pohanom, že existuje iba jeden jediný Boh, ktorý stvoril všetko – úplne všetko vrátane človeka, úplne všetko do posledného atómu na tomto svete. Preto mimo Neho neexistuje nič a Pavol im tohto Boha zvestuje!

Tento Boh nám zanechal svoju vôľu vo svojom svätom slove – Biblii. Duch Boží nás vedie tak, aby sme tejto Biblii začali rozumieť. To je celý vzorec viery – nič nad to. Zjavenia, osobné videnia – tak ku nám Boží Duch neprehovára. On ku nám hovorí cez Božie slovo a my toto slovo začneme chápať, poslúchať, poddávať sa Božej vôli, ktorá nám chce dať to najlepšie.

V akého boha však veríš ty milý čitateľ? Máš chaos ohľadom viery a upanišády dávaš na roveň Písma? Alebo buddhistickú tipitaku porovnávaš s tým, čo povedal Boh? Tieto knihy sú iba knihami ľudí, ktorí tak ako ty nič nevedeli, ale prezentovali iba svoje predstavy a tie zapísali.

No Boh nielen zapísal svoje slovo do Biblie, ale aj uskutočňoval toto slovo, konal, prorokoval, a dodnes skrze svoje slovo neustále koná.

Problém pokory

Aj nedávno som mal rozhovor cez internet ohľadom týchto vecí, kde sa ozvala jedna žena, ktorá bola v zajatí okultizmu a potrebuje nutne modlitby, aby bola z toho vytrhnutá. Tiež je oklamaná satanom a berie Ježiša ako jedného z mnohých.

Ona sa nedokáže pokoriť pred Bohom a jeho vôľou, ona si vytvorila svojho bôžika, ktorý sa ohne tak, ako jej vyhovuje. Jej bôžik jej môže pritakať napríklad to, že homosexualita nie je hriech, pritom to jasne Boh takto prezentuje. Nie je problém človek, ale jeho hriech. Neodsudzujeme človeka, ale jeho hriech.

Človek však nechce nad sebou Boha, ktorý mu dáva príkazy. I keď tie príkazy ho povedú cestou spásy a toho najlepšieho čo v živote môže mať, človek chce radšej sám seba dať na piedestál. Pred Bohom sa človek ťažko dokáže pokoriť, pretože musí odhodiť všetko čo, čo ho naučila rodina, spoločnosť a potom keď narazí na Božiu vôľu sa diví, že je to vzdialené svetu. A to nechce. Človek chce vyvyšovať sám seba a vytvoril si barlu, ktorá ho chráni pred možným pádom.

Ale Boh hovorí – len mňa budeš milovať a všetko ostatné dať bokom, pretože aj to sú moje veci, ktoré som stvoril a ty sa im namiesto mňa klaniaš.

John Pipper raz kázal: keď sa vráti Kristus druhý krát na zem, na všetko čo ukáže povie: MOJE! Všetko je Kristove – všetko aj tvoje modly, aj tvoje rodiny, životy. Kristus ukáže na zem a povie – moja zem, moja príroda, môj vesmír, moje pyramídy ktoré ste urobili z môjho materiálu. Moje sú vaše telá, vaše duše, váš mizerný život. Všetko je Moje – povie Kristus.

Poznáš tohto Boha ktorý tu vládol a vždy vládnuť bude, alebo sa utiekaš iba ku svojim fantasy bohom, ktorí vôbec neexistujú?

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: