Ako Hospodin viedol Jozefa

Kto číta pravidelne Písmo, prechádza práve Jozefovým životom a je takmer na jeho konci. Akú úžasnú cestu pripravil Hospodin pre Jozefa. Nebola to však cesta ľahká, ale svoj účel a cieľ splnila. V tomto príbehu o Jozefovi vidíme, ako Boh zvrchovane koná. Pozrime sa v skratke na Jozefov život, z pohľadu Boha ako toho, ktorý stojí za všetkým.

Jozef má sen

Jozef je miláčikom otca Izraela, po starom Jákoba a bratia jasne vidia otcovu náklonnosť k  synovi – Jozefovi. Preto na neho hľadia falošným pohľadom v ktorom je závisť. Jozef však zosilní ich počiatok závisti tým, že im hovorí o snoch, kde sa snopy a hviezdy klaňajú jemu. Bratia vedia že hovorí o nich, že to akoby sa oni mali klaňať raz Jozefovi, už toho majú dosť, žalujú to otcovi a ten Jozefa pokarhá za pýchu, na druhej strane si uchová tento sen v pamäti. A má aj prečo. Neskôr sa skutočne Jozefovi poklonia všetci bratia, dokonca sa mu pokloní celý vtedajší civilizovaný svet, ktorý chodí do Egypta nakupovať potravu v čase hladomoru.

Boh vie o hladomore ktorý má prísť, určite sám tento hladomor pripravil do svojich dejín, ale On chce zachrániť celú Jákobovu rodinu, zvláštnym spôsobom, práve cez Jozefa. Ten sen mu dal Hospodin do hlavy a už tu začína Boh pracovať na spáse – záchrane Jákobovej rodiny.

Bratia predajú Jozefa

Bratia sú nahnevaní na Jozefa čím ďalej tým viac. Dokonca otec mu dal ušiť krásne šaty a tak ich závisť zo dňa na deň narastá. Raz, keď Jákob Jozefa pošle za svojimi bratmi, ktorí pasú ďalej od domova stáda, bratia sa ho zmocnia a uvrhnú ho do cisterny. Tam by bol zaiste zomrel od smädu a hladu, keby ho tam nechali, ale Boh im posiela karavánu, ktorá mieri do Egypta a tak sa bratia rozhodnú, že ho predajú ako otroka. Jozef sa teda ocitá v cudzom svete, ocitá sa v najmocnejšej krajine vtedajšieho sveta a tu ho bude Boh vychovávať.

Jozef u Putifara

Jozef sa dostane ako otrok k veliteľovi faraónovej stráže a ten veľmi rýchlo zistí, že pod Jozefovými rukami všetko rastie a všetko sa darí. Vidí na Jozefovi zázračnú Božiu moc, on veľmi dobre vie, že Boh je s týmto mladým hebrejom. Preto mu odovzdá do správy všetko, čo má v dome a Jozefovi sa darí. Učí sa spravovať majetok, učí sa nekradnúť z tohto majetku, ale poctivo ho spravovať. Na čo však nemá nárok, je Putifarova manželka, ktorá začína Jozefa pokúšať na hriech cudzoložstva. Jozef je skúšaný, je zvádzaný, ale odolá tomuto pokušeniu. Keď Putifarova manželka je Jozefom odvrhnutá, vymyslí si historku, že ju Jozef chcel znásilniť. Za nehrešenie, za poctivosť sa Jozef ocitá vo väzení. Ak by Boh nebol s Jozefom, mohol skončiť smrťou, ale toto bola ďalšia Jozefova skúška. Je obdivuhodné to, že Jozef napriek ťažkému životu, sa neustále spolieha na Hospodina a stále verí, že to všetko má význam. A Jozef sa nemýli – má to hlboký význam.

Správca väznice a výklad snov

Boh naklonil srdcia ľudí, ktorí mali na starosti väzenie a Jozefa určili na to, aby bol správcom tohto zariadenia. Opäť dáva Boh, aspoň o niečo znesiteľnejšiu pozíciu Jozefovi. Jedného dňa sa tam objavia dvaja väzni, ktorí sú blízki faraónovi. Majú sen, každý iný a Jozef vie tie ich sny každému zvlášť vyložiť. Pekárovi predpovedá smrť obesením a čašníkovi predpovedá peknú budúcnosť na faraónovom dvore. Výklad sa splní do bodky.

Sen faraóna a povolanie Jozefa 

Boh vloží aj faraónovi sen o tom, ako sedem chudých kráv požralo sedem tučných kráv a podobný sen má aj o obilných klasoch. Nikto mu sen nevie vyložiť, ale čašník si spomenie na Jozefa, že ten dokáže sny vykladať. Boh pripravil Jozefa na spravovanie majetku u Putifara a potom ho ustanovil ako správcu väznice. Teraz prichádza čas, aby Jozef prebral spravovanie celého Egypta a aj okolitého sveta. Preto je predvolaný pred faraóna a sen mu vyloží. Má prísť podľa sna sedem úrodných rokov a po nich ďalších sedem rokov hladu. Hneď Jozef navrhuje aj riešenie, nech ľudia odvádzajú každú piatu časť do sýpok, aby prežili budúce ťažké obdobie. Jozef navrhuje na túto prácu ustanoviť niekoho, kto bude bezúhonný, poctivý, pretože to naozaj vyžaduje Boží zásah do srdca, aby toto srdce nespyšnelo a neupadlo do chamtivosti. Faraón nad Egyptom ustanovil Jozefa.

Bratia Jozefovi a jeho rodina

A tu vidíme a chápeme to, prečo bola Jákobova rodina zachránená skrze Jozefa. Hlad totiž zachvátil aj Jákoba a jeho stáda nemali čo jesť, nebolo obilia a boli by istotne zahynuli. No dozvedeli sa to, že v Egypte sú zásoby a tak idú do tejto krajiny nakúpiť jedlo. Jozef ich potom ťažko skúša, keď chce vidieť aj najmladšieho Benjamína, ktorý zostal doma. A keď ho privedú proti srsti Jákoba, Jozef podstrčí do jeho vaku kalich, ktorý má byť použitý ako dôkaz krádeže. Napokon sa však dá Jozef spoznať bratom. To sa stane v druhom roku hladomoru a Jozef pozve do Egypta aj otca Jákoba a celú rodinu, ktorá bude neskôr základom Izraelského národa. V Egypte všetci bez problémov tento hladomor prežijú.

Božie úžasné dielo 

Keď nad týmto rozjímame, musíme vidieť, ako Boh priam zázračne koná preto, aby bola splnená jeho vôľa a jeho cieľ. Napokon sa skutočne Jozefovi bratia, klaňali samotnému Jozefovi, ale to malo ten význam, aby ich celá rodina bola zachránená. Jozef bol vyučený Bohom, dostal najlepšiu školu akú len dostať mohol, no výhradne pod Božím vedením. Jozef bratom hovorí, že nech sa netrápia nad tým, že ho predali do otroctva, pretože nie oni ho predali, ale Boh ho pred nimi poslal, aby boli zachránené ich životy od hladu.

Príbeh nekončí

Ak by chcel niekto popierať absolútnu Božiu zvrchovanosť, musí mu tento príbeh otvoriť oči. Mohli by sme špekulovať – čo keby – ale Boh nepozná – čo keby. Boh čo povie, to sa stane a môžu v tom byť zahrnutí aj iní ľudia, ktorí sa stali obeťami.

Napríklad pekár, bol obesený za hriech, pretože kradol. On kradol dobrovoľne a bol právom odsúdený. Ale aj výklad pekárovho sna Jozefom nebol náhodný. Boh takto v čašníkovi vzbudil rešpekt a strach pred Jozefom a Jeho Bohom, pretože sen Jozef presne vyložil a stalo sa to tak. Ale v konečnom dôsledku to slúži na splnenie Božieho cieľa. Ak by Jozef vykladal sen nejasne, ak by tam nebola smrť pekára, na Jozefa by zabudol ako na priemerného vykladača a nespomenul by ho neskôr faraónovi. Musela to byť totiž odvaha, aby sa čašník prihovoril u faraóna za Jozefa. Mohol mať pochybnosti, keď Jozef zle vyloží faraónovi sen, že samotného Jozefa spolu s ním, faraón dá popraviť. Ale práve preto, že Jozef vyložil sen ktorý sa týkal pekárovej smrti a splnil sa – čašník mal dôveru a rešpekt v Jozefa a preto ho faraónovi spomenul.

Tu by náš príbeh mohol končiť, všetko dobre dopadlo, ale Boh má plán už pred založením sveta, aby svoj cieľ zavŕšil tým, že svoj ľud dovedie do záverečnej viery v Jeho ukrižovaného Syna. Začína to Jozefom a pokračuje to tým, že jeho rodina na čele s Jákobom sa presťahuje do Egypta, kde sa z ich potomkov rozrastie veľký národ. Tento národ bude v Egypte žiť 400 rokov, pokiaľ sa z nich nestanú otroci a Egypťania sa ich budú báť a nakladať im ťažké životné podmienky. Aj napriek tomu sa Hebrejci – potomkovia Jákoba – budú čím ďalej tým viac rozrastať, až budú veľkým národom, ktorý zaujme veľkú časť Egypta. Sú naučení slúžiť od malička Egypťanom, sú naučení na otrokárstvo, ale Boh ich v pravý čas, vyvedie z Egypta. Dá im na ich čelo proroka Mojžiša, ktorý im daruje zákon, predpisy, stavebný kameň budúceho národa.

V čase, keď sa v Európe preháňajú polodivoké kmene germánov, vandalov, či vikingov, Izraeliti v tom čase už majú písané právo, súdy, sudcov, nemálo storočí dozadu.

Boh nám už v tomto malom príbehu o Jozefovi ukazuje, aký nevyspytateľný tento Boh je, aké zvláštne cesty on tvorí pre svoj ľud. A v nasledovných historických udalostiach Izraelitov, ukazuje ďalšie a ďalšie zaujímavé okolnosti, ktorými bude sprevádzať Izrael. Až do doby, pokiaľ z tohto malého národa, nevzíde Mesiáš – Kristus. Potom sa panovanie Boha prenesie z tohto malého národa, na celý svet, skrze hŕstku apoštolov. Ani oni sami nevedia, aký dosah kresťanstvo o pár storočí bude mať a má dodnes. Boh však koná nielen v dobe Jozefovej, ale koná vždy záhadne a nepredvídateľne. Boh koná aj dnes v našich národoch, mestách, rodinách, jednotlivcoch. Každý kresťan má svedectvo o tomto úžasnom Pánovi neba a zeme. Každý kresťan vie, čo Boh dokáže vykonať v jeho živote a aké zvláštne cesty dokáže pripraviť svojmu ľudu, podobne ako takúto cestu pripravil Jozefovi a jeho rodine.

Len Jemu buď sláva na veky vekov. Amen.

AJ NA WEBE: http://archazmluvy.blogspot.sk

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: