Bohatý mládenec – ešte jedno ti chýba

 

A keď Ježiš vychádzal na cestu, pribehol nejaký mladý človek, ktorý padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Dobrý Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? A Ježiš mu povedal: Prečo ma zovieš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Bôh. A prikázania vieš: Nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedoctva, neolúpiš nikoho, cti svojho otca i svoju mať! A on mu povedal: Učiteľu, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Vtedy Ježiš pozrúc na neho zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: iď, predaj všetko, čo máš, a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž, poď a nasleduj ma! Ale on sa zarmútil nad tým slovom a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku.

  Čítať viac z tohto článku

%d blogerom sa páči toto: