Veštenie – ohavnosť

 

Na novej stránke: http://www.obranaviery.blogspot.sk

Znakom ľudstva, kde vládne život bez Boha je zvrátená sexualita. No nemenej závažnejším úpadkom ľudí je aj to, keď sa spoločnosť začne utiekať k temným silám, o ktorých veľa toho nevie. Kto dnes sleduje TV, alebo číta noviny či časopisy, pohanskí ľudia sa tam radi nechávajú viesť veštcami či vykladačmi kariet, ktoré im veštia budúcnosť, dávajú im rady. Čo nám ale hovorí Boh skrze svoje slovo k tejto téme?

A čo do duše, ktorá by sa obrátila k veštcom, vyvolávajúcim duchov, alebo k vedomcom, aby smilnila idúc za nimi, obrátim svoju tvár proti tej duši a vytnem takého človeka zprostred jeho ľudu. (Levitikus 20:6)

Veštenie Boh prirovnáva k smilstvu, kedy sa človek nespolieha na Toho, kto mu všetko dáva a kto ho stvoril, ale sa utieka k veštbám, k okultným silám a tam hľadá útechu. Boh varuje ľudí, že ak sa budú obracať k týmto okultným praktikám, budú vyťatí.

Pohanstvo v časoch Izraela

Boh vychovával svoj ľud Izrael od Abraháma a preto ich chcel ochrániť od zlých a temných síl, preto im veštenie zakazuje. Boh veľmi dobre vie, že okolité národy sú zvedené veštcami, predpoveďami o budúcnosti, proroctvami. Preto Izraelitov varuje, aby sa nesprávali ako okolité národy, ale sa utiekali ku Nemu, ako k jedinej pravej záchrane.

A muž alebo žena, v ktorých by bol veštiaci duch, vyvolávajúci duchov, alebo duch vedomca, istotne zomrú, ukameňujú ich; ich krv bude na nich. (Levitikus 20:27)

Tu vidíme jasne to, že keď človek veští, je lepšie ho vytrhnúť zo svätého ľudu, ako keby mal tento ľud zvádzať.

Neobrátite sa k veštcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepojdete pýtať k vedomcom zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh. (Levitikus 19:31)

Boh daroval Izraelitom pôdu, daroval im ich územie. Izraelská zem nebola zemou, ktorú by vydobil človek v boji alebo obchodom. Im bola krajina darovaná od samotného Boha. Boh ich ale varuje pred pohanstvom, aby nekonali to, čo konajú okolité pohanské národy, ktoré Boha nepoznajú. Preto dostávajú príkaz:

Keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavností tých národov. (Deuteronómium 18:9)

Izrael je svätý národ a tento svätý národ sa nemá spolčovať s pohanmi a ich zvyklosťami, ale má svoj život zveriť Hospodinovi. Preto k tomuto veršu dodáva:

Nenajde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník  ani bosorák ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. (Deuteronómium 18:10-11)

Všimnime si pohanských rituálov vtedajšej doby, kedy rodičia svoje deti prevádzali cez oheň, niekde sa deti obetovali, inde zase chodili po žeravých uhlíkoch a ak by sme pátrali po kontinentoch, všade mali pohania určité rituály, aby zmiernili hnev Bohov, k tomu sa pýtali často veštcov. Ale Boh zakazuje veštenie, čarovanie, bosorovanie, zaklínanie, dokonca aj veštenie za pomoci pohybu planét. Ďalej pokračuje:

Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Bôh od tvojej tvári. (Deuteronómium 18:12)

Boh vyháňa spred seba národy, ktoré sa venujú vešteniu, či čarovaniu, pretože je to u Neho ohavnosť. Svätému Božiemu ľudu ale hovoril, ako sa majú chovať a správať, aby nepopudzovali Boha k hnevu.

Dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom,  lebo tieto národy, ktoré ty zaujmeš do dedičstva, počúvajú na planetárov a na veštcov, ale tebe nedal Hospodin, tvoj Bôh, aby si tak robil. (Deuteronómium 18:13-14)

Ako je to s tebou človeče, ktorý si hovoríš, že si kresťanom, chodíš do kostola, ale robíš to, čo konali okolité pohanské bezbožné národy a preto boli vyhnané spred Hospodinovej tváre a nemali požehnanie. Ako kresťan musíš byť svätý potomok Abraháma, pravý Izraelita a nemáš napodobňovať ohavnosť okolitých ľudí a ich viery, názory na svet, ktoré sú v nepriateľstve voči Bohu.

Pozri sa na ranných kresťanov v skutkoch Apoštolov, keď spoznali Ježiša Krista ako Syna, ktorého poslal Otec – Boh, čo robili a nech ti je to za vzor:  A mnohí z tých, ktorí sa zapodievali čarami, posnášali knihy a pálili ich pred všetkými. (Skutky 19:19a)

Ak si kresťan skutočný, ak skutočne nasleduješ Pána Ježiša Krista, prestaneš sa zapodievať horoskopmi, okultizmom, veštbami, čarodejníctvom, nebudeš vyhľadávať veštkyne, pretože je to ohavnosťou pred Bohom. Ty máš naopak všetky knihy, veštiace karty, kyvadielka, vziať a spáliť ich.

Ak by ťa zvádzali pohania na to, aby si vyšiel zo svojej svätosti, ako obstojíš? Na Božom slove ktoré hovorí:  A keby vám riekli: Spýtajte sa veštcov, duchárov, alebo vedomcov, ktorí šepcú a mrmlú, poviete: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha? (Izaiáš 8:19)

Toto je odpoveď Božích dietok: či sa nemám pýtať svojho Boha, ktorý stvoril zem, vesmír, človeka? Určite áno! V modlitbe – v rozhovore s Bohom si vylej srdce a Boh ti dá odpoveď, ktorá bude správna a pravdivá, pretože On všetko vie.

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: