Bol Ježiš podvodník?

Kazateľ Paul Washer často hovorí, že ľudia sa na Ježiša môžu pozerať tromi uhlami. Ježiš je buď blázon, podvodník, alebo Boží Syn.

Ježiš – blázon?

Ježiš o sebe povedal: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14:6)

Ježiš hovorí, že jedine skrze Neho je možné prísť k Bohu, že on je Boží Syn. Hovorí sám o sebe to, že on nekoná svoju vôľu, ale vôľu Boha Otca, ktorý ho poslal na svet: Ja nič nemôžem činiť sám od seba; súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu Toho (Boha), kto ma poslal. (Ján 5:30)

Ak Ježiš plne veril tomu čo hovoril, plne si stál za tým, že je Boží Syn ale by nebol – bol by bláznom. Keby som ja o sebe tvrdil že som Napoleon, ale by som ním nebol, tak si ľudia budú ťukať na čelo a onedlho skončím na psychiatrii v roli pozorovaného. Tak aj Ježiš, ak by úprimne a z celého srdca veril že je Boží Syn a nebol by – je blázon!

Ježiš – podvodník?

Ak by Ježiš hlásal o sebe, že je Božím Synom, ale by dobre vedel, že to nie je pravda, bol by veľmi zlým a nebezpečným človekom. Aj dnes je mnoho ľudí, mnoho učiteľov a guruov, ktorí o sebe tvrdia, že sú poslaní od Boha, že sú vtelením Boha a podobne – pritom to nie je pravda a oni to dobre vedia – sú to zlí a nebezpeční klamári a podvodníci. Klamár a podvodník je pochopiteľne zlý človek, ktorý podvádza ľudí. Podvodník dobrým človekom byť nemôže. Ak teda Ježiš o sebe hovoril, že bol Boží Syn a nebol, bol podvodník a klamár.

Ježiš – Boží Syn?

Zostáva nám ešte tretia možnosť, že keď Ježiš hovorí o sebe, že ho poslal Boh, že On sám je Božím Synom, tak nie je ani blázon, ani podvodník, ale hovorí o sebe plnú pravdu, ktorú dokazuje skutkami, vyliečeniami, proroctvami, obeťou za hriešnych, o ktorej predom zvestuje.

Ľudské názory

Mnoho ľudí tvrdí, že Ježiš bol veľmi morálny človek, je hodný úcty a nasledovania, ale nebol Boží Syn. Ak Ježiš ale nebol Boží Syn, tak je klamár a nie je hodný k nasledovaniu, alebo je úprimný blázon, ktorý veril tomu, čo hovoril. Kto by však nasledoval klamára a blázna?

Často taktiež počúvame tvrdiť, že Ježiš bol iba človekom. Ak bol Ježiš človekom, nebol tým pádom Božím Synom a z toho opäť vyplýva že buď klamal, alebo bol blázon. Ježiš predsa o sebe hovorí, že je Boží Syn, Písmo o ňom svedčí že sa nenarodil zo semena muža, ale z Ducha. Ak by však bol Ježiš iba človek, klamal by nás ľudí na plnej čiare a bol by veľmi nebezpečným zločincom, ktorý zvádza ľudí k večnému zatrateniu.

Ak sa nad tým zamyslíme, musíme sa dostať k pravde – Ježiš hovoril o sebe pravdu. Bol človekom podľa výzoru, ale jeho duchovná stránka bola Božia, bol Boží Syn. Ak poprieme že bol Božím Synom, robíme z neho buď blázna ktorý veril že bol Božím Synom ale nebol, alebo klamára a podvodníka, ktorý zviedol mnoho ľudí na falošnú cestu.

Ježiš o sebe hovorí: Prečo tomu (Kristovi), ktorého Otec posvätil a poslal na svet, hovoríte: Rúhaš sa! preto, že som povedal: Syn Boží som? (Ján 10:36)

Židia Ježišovi hovorili že sa rúha, keď sám seba nazýva Božím Synom. Ak by Ježiš naozaj nebol Boží Syn, ale by to o sebe na verejnosti tvrdil, tak by bol potom podvodník, blázon a pre Židov rúhač, pretože sa rovnal Bohu.

Záver

Písmo nám jasne svedčí, že Ježiš je Božím Synom, rovnal sa Bohu, bol teda Boh, ktorý v koži človeka prišiel na našu zem a vykonal tu dielo spásy. Ak niekto tvrdí, že uznáva Ježiša ako veľkého učiteľa, alebo morálneho človeka, no neverí že bol Božím Synom, tak nemôže ani veriť v Ježiša ako veľkého učiteľa a morálneho človeka, pretože Ježiša tým stavia do pozície podvodníka.

V momente keď človek neuzná Ježiša rovného s Bohom, robí z neho klamára. Lebo Ježiš hovorí: Ja a Otec sme jedno. (Ján 10:30) 

A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal Synovi, aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal. (Ján 5:22-23)

Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám (Boha) Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám (Boha) Otca? (Ján 14:8-9)

Ježiš hovorí, že kto Jeho videl, Boha Otca videl. Ak povieš – neverím že Ježiš je Boh, že je Boží Syn, robíš z neho klamára alebo blázna. On ti hovorí, že kto Jeho vidí, vidí Boha Otca, ale ty hovoríš, že Ježiš bol iba morálnym dobrým človekom, čo je protirečenie a nepoznanie Boha.

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: