Vyvýšený Ježiš Kristus

A jako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka,  aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. (Ján 3:14-15).

Veriaci človek v Krista, si môže byť smelo istý svojim spasením. Nie preto aby sa chválil sám sebou, nie preto aby seba samého povyšoval kvôli viere, nie preto že by v človekovi bolo čosi prijateľné pre Boha. Je to kvôli tomu, lebo spása leží na strane Boha.
Aj tento verš jasne hovorí, že nikto kto v Neho verí, nezahynie, ale má večný život. Viera je ten spoj, ktorý nás drží pri Kristovi, no nezabúdajme, že aj viera je dar od Boha, ani viera nie je naša zásluha.
Čítať viac z tohto článku

Ateizmus – viera ktorá nemá zmysel

001Aj ateizmus je viera. Väčšinou ide o vieru o neexistencii duchovného sveta, viera v materializmus, kde je pravda len to, čo vidím a viem tým pádom preskúmať. Táto viera spadá do oblasti piatich zmyslov človeka. Podstata tejto viery je to, že po smrti nič nie je, nastane iba tma, podobne ako tomu bolo pred narodením.

Čítať viac z tohto článku

Anti desatoro dnešnej doby

002Svet ktorý sa ženie do záhuby je svetom, ktorý bol za dní Noeho, alebo za dní Sodomy a Gomory, kedy Božie Slovo bolo úplne zničené a postavené na hlavu. Dnes sme sa dostali to podobného stavu, kedy Božie Slovo sa vytráca nielen medzi ľuďmi, ale aj z viditeľných cirkví. Božie Slovo sa nahradilo slovom pominuteľného človeka. Pozrime sa na desatoro, ako ho človek dnes prekrútil a ako premýšľa dnešný (údajne moderný) svet.

Čítať viac z tohto článku

Boh, ktorého ľudia nechcú spoznať

003Ako mnoho ľudí hovorí, že poznajú Boha. Ak nám ale budú o tomto bohu hovoriť, zistíme, že to nie je skutočný Boh, ktorý sa zjavuje v Písme, ale je to boh, ktorého si človek vymyslel. Ľudia vidia Boha ako starčeka, ktorý je veľmi ľútostivý, ktorý neustále plače nad nami ľuďmi. Alebo tento Boh je láska v tom zmysle, že všetko odpustí a prepáči len tak. Mnoho ľudí vidí Boha ako usmievavú bytosť, ktorú milujú pre jej úsmev, dobrotu, zatvárajúce oči pred hriechom. Ako sa nám Boh ukazuje vo svojom slove?

Čítať viac z tohto článku

%d blogerom sa páči toto: