Anti desatoro dnešnej doby

002Svet ktorý sa ženie do záhuby je svetom, ktorý bol za dní Noeho, alebo za dní Sodomy a Gomory, kedy Božie Slovo bolo úplne zničené a postavené na hlavu. Dnes sme sa dostali to podobného stavu, kedy Božie Slovo sa vytráca nielen medzi ľuďmi, ale aj z viditeľných cirkví. Božie Slovo sa nahradilo slovom pominuteľného človeka. Pozrime sa na desatoro, ako ho človek dnes prekrútil a ako premýšľa dnešný (údajne moderný) svet.

Prikázanie prvé:  Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov.  Nebudeš mať iných bohov predo mnou. (Exodus 20:2-3). Dnešný svet ale hovorí: never v Boha! Môžeš veriť v horoskopy, povery, východné náboženstvá, v ezoteriku, v mágiu, v ateizmus, skepticizmus, nihilizmus, izmus – zmus, komunizmus, vo svoje sily, vo svoje nadanie. Ale v Boha never! Prikázanie druhé:  Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou.  Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, (Exodus 20:4-5). Svet vrátane mnohých cirkví však hovorí: klaňaj sa obrazom, klaňaj sa sochám, oltárom, kalichom. Klaňaj sa výtvorom ľudí, výrobkom človeka, uctievaj obrazy umelcov, uctievaj zvieratá, uctievaj pyramídy a im podobné výtvory človeka, uctievaj obrazy v obilí, uctievaj mimozemské civilizácie, ktoré tu nikdy neboli, uctievaj nadzemské a ezoterické sily, uctievaj svoj rozum, svoju falošnú hriechom skazenú múdrosť. Prikázanie tretie:  Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. (Exodus 20:7). Svet ale hovorí: rúhaj sa Bohu, hovor a vyslovuj slovo Boh ako sa ti zapáči, urážaj toto slovo, urážaj týmto slovom. Hovor slovné spojenia ako Ježiš Mária, slovo Ježiš vyslovuj kedykoľvek a ako sa ti zachce. Prikázanie štvrté:  Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo.  Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. (Exodus 20:8-10). Svet hovorí. Rob sedem dní v týždni, otvorme obchody aj cez soboty a hlavne nedele. Nechoď počúvať Božie Slovo v deň Boží. V nedeľu sa dobre vyspi, veď máš za sebou ťažkú sobotnú noc, kde si bol naložený v alkohole. K čomu by ti bolo to, že by si išiel do kresťanského zboru a počúval Bibliu. To je staromódny prežitok. Ale ak aj ideš do nejakej cirkvi, najlepšie do takej, kde sa čisté Božie slovo nekáže, kde sa kážu moralistické bludy, kde sa Biblia neotvára, nevysvetľuje, nevykladá, kde sa Biblia vôbec nenosí. Prikázanie piate:  Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh (Exodus 20:12). Svet ale hovorí: mamu a otca nepočúvaj a neposlúchaj. Je to stará generácie, ktorá nerozumie móde. Radšej im oponuj, prieč sa im, hádaj sa s nimi, urážaj ich, znenáviď ich, opovrhuj nimi. Už od mladosti ich neposlúchaj a ja svet sa postarám o to, keby ťa trestali prútom, že im ťa vezmem do štátnej opatery. Prikázanie šieste: Nezabiješ! (Exodus 20:13).  Svet hovorí opak: ak nechceš svoje dieťa počaté v smilstve, zabi ho ešte v maternici. Ja svet to dovoľujem, čo tam potom, čo Boh ustanovil. Ak sa ti nepáči život, kľudne si naň siahni a spáchaj sebevraždu – je to tvoja vec. Ježiš hovorí, že vražda je konečný akt nenávisti a nenávisť pokladá za vraždu v zárodku – v srdci človeka. Ty však nenáviď ľudí, neodpusť im, buď voči nim zatvrdnutý, nezdrav ich viac, maj ich za nič. Prikázanie siedme:  Nezosmilníš! (Exodus 20:14). Svet hovorí: jedna žena alebo jeden muž na celý život je prežitok. Podvádzajte sa navzájom. Sledujte pornografiu, erotiku, čítajte erotické knihy a romány. Majte plnú hlavu sexu, veď v každom časopise, v každom denníku a hlavne na internete, máte na každej stránke sexuálny objekt na rozvíjanie fantázie. Buďte otrokmi sexu! Manželstvá neuzatvárajte, žite nadivoko. A ak aj uzatvoríte manželstvo, rozveďte sa, ak nájdete lepšieho partnera. Prikázanie ôsme:  Neukradneš! (Exodus 20:15). Svet hovorí: kto nekradne, okráda sám seba a svoju rodinu. Taktiež svet tvrdí – že nie je možné aby si prežil iba tak, že budeš poctivo pracovať a nikdy nekradnúť – to nie je možné. Ak môžeš ukradni software, ukradni hudbu z internetu, ukradni filmy a pozeraj koľko ti hrdlo ráči. Nekupuj si veci, ktoré sa dajú ukradnúť! Ak ťa nikto nevidí a nechytí pri krádeži, nie si zlodej, ale šikovný človek hodný uctievania. Prikázanie deviate:  Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva! (Exodus 20:16). Svet hovorí: ak by ti to malo vyniesť prospech, povedz klamstvo proti inému človeku. Dokonca klamstvom ho môžeš vydierať. Ak môžeš, ohovor svojho blížneho, roznášaj o ňom klebety, aj keby mali byť nepravdivé, hlavne že nestojí reč. Zhadzuj v očiach iných ľudí človeka, ktorého nemáš rád a roznášaj o ňom nepravdy, aby ho nemali radi všetci. Ohováranie je sladké, nezdržuj svoj jazyk od toho, aby si niekoho neohovoril. Prikázanie desiate:  Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho ani jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho! (Exodus 20:17). Svet hovorí: ak sa môžeš zúčastniť podvodu na inom človeku, ak môžeš krivo svedčiť proti človeku preto, aby stratil dom alebo byt, bol by si hlupák ak by si to neurobil. Ak sa dá podplatiť svedok, sudca, notár, podplať. Ak môžeš zviesť kamarátovu manželku, urob to hneď, možno zajtra bude neskoro a potom sa chváľ, aký zvodca. Svet ťa bude za to uznávať. Určite spoznávate mnohé odpovede, ktoré desatoro stavajú do pozície – zastaralé a nehodiace sa do dnešného sveta, ktorý je moderný, dravý, rýchly, ktorý uprednostňuje široké lakte. Tie lacné slogany – moderný svet – však znamenajú – hriešny a skazený svet. Slovo moderný je iba nálepka na skazenosť a hriešnosť. Každý človek prispieva do tohto sveta hriechom a väčšina ľudí uznáva viac anti – desatoro, ako Božie desatoro. Človeku je bližšie podvádzať, klamať, smilniť, nedeľu mať namiesto Boha pre seba, rúhať sa Bohu, vyslovovať Jeho meno len tak, ako konať opak. Desatoro nám ukazuje náš biedny stav pred Bohom, kedy ho nijako nevieme naplniť a dodržať. Aj preto prišiel Ježiš Kristus na svet, aby toto desatoro dodržal za nás a v Ňom sme my boli prijateľní pre Boha. Ak sa človek obráti k Bohu, dostane Jeho Ducha, ktorý odmietne anti – desatoro a začne sa držať Božej normy. Hriech sa mu začne protiviť a to je prvé znamenie jeho zmeny v živote, kedy Kristus vstupuje do jeho žitia. Dokonalý nikto nikdy nebude, ale jeden na tomto svete Dokonalý bol. On svoju dokonalosť dal nám ako odev, s ktorým môžeme predstúpiť pred živého Boha. Svet dnes ovládajú temné sily, ktoré človeka chcú zviesť a darí sa im veľmi dobre. Boh a Jeho slovo je podupané, hodené do úzadia. Boh je však zvrchovaný vládca a bez Jeho zvolenia sa nič nestane. On vie, prečo to takto je a prečo sú ľudia slepí a hluchí voči Bohu. On vie, prečo svoje Slovo ukryl pred týmto klamlivým svetom a je len málo ľudí, ktorí sa k Božiemu Slovu dostali a začali mu aj rozumieť, pod taktovkou Božieho Ducha. Nikto Písmu neporozumie, iba ak ho Boží Duch vyučuje a neotvára mu smerom k Písmu duchovný zrak. Tento Duch ho začne potom aj formovať, podľa Božieho Slova a už nepatrí svetu a jeho falošným výzvam, prekrútiť Slovo Hospodinovo. Potom na človeka ktorý dostal Ducha Božieho platí:  Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania,  aby ste boli bezúhonní a rýdzi, deti Božie bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieťte jako svetlá na svete (Filipanom 2:14-15).

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: