Prečo Kristus prišiel na svet?

Nedávno som mal niekoľko rozhovorov s pravoslávnymi kresťanmi, ktorým chýba evanjelium ktoré hlásal Pavol. Oni sa vôbec neučia o tom, že Ježiš Kristus bol vydaný aj za nich, keď uveria v Neho a Jeho dielo na Golgote. Naproti tomu oni zblúdili tak, že hlásajú iné evanjelium a to také, že Ježiš Kristus – Boh prišiel na svet preto, aby sme sa my stali Bohmi. V istom zmysle by sa s tým dalo súhlasiť, aj keď by som poopravil – namiesto stali Bohmi – stali deťmi Božími. A preto sa dnes pozrime do Písma, prečo Ježiš prišiel a či naozaj prišiel preto, aby bol človek vykúpený spod hriechu, ktorý nad ním vládne.

 Všetci ľudia zhrešili, všetci ľudia smerujú do pekla. Takto jednoducho znie zlá správa pre človeka. Keď sa obzrieme späť, kde zomrel niekto významný, tak povieme – ten človek určite išiel do neba. Mňa tak napadá Pavol Demitra, ktorý pôsobil navonok ako morálny človek, dával peniaze na charitu a pomáhal deťom. Alebo zomrela speváčka Whitney Houston, alebo nedávno zomrel známy herec – Paul Walker. Kto by o ľuďoch ktorí zomreli, boli slávni, tobôž bola na nich krajina hrdá, alebo prinášali úsmev a šťastie svojimi piesňami, že skončili v zatratení?! Boh si však nedáva servítky pred ústa a hovorí nám iba pravdu. Aj preto ľudia nenávidia Jeho Sväté Slovo, pretože je zrkadlom našej pravej tváre. Nebudeme tu samozrejme hodnotiť, kto z týchto osobností kde skončili, Boh to vie presne, ale pozrime sa do Písma, čo nám k tomu hovorí.
Nieto spravedlivého ani jedného;  niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha;  všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného. (Rimanom 3:10-12).
 
Na svete nie je ani jeden človek spravodlivý, ani jeden taký človek sa nikdy nenarodil, ktorému by mohol Boh povedať: ty si môj syn, moja dcéra, ktorá dodržala celý zákon, ktorá celý život nehrešila. Najväčším hriechom je nemilovať Tvorcu, teda toho, kto nám dal život. Milujeme svoje mamy, pretože si myslíme, že oni nám dali život, čo je určite pravda v tom hmotnom myslení. No v duchovnom význame je to Boh, kto nás stvoril a Bohu nedávame za to žiadne pocty ale naopak – niet nikoho kto by hľadal Boha. Boh nám hovorí:
Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vyšiel zo života. (Jeremiáš 1:5).
 
Je to Boh ktorý nás utkal v lone matky, tento Boh nás poznal ešte skôr, ako sme niečo vykonali. Je to človek, ktorý tohto Boha nehľadá, nepýta sa po Ňom, práve naopak – odporuje Jemu, Jeho slovu, nenávidí Ho a preto hovorí – Boha niet. Preč s Bohom, ktorý všetko o mne vie, preč s Bohom, ktorý vidí moje hriechy – takého Boha nechceme! A preto si zaslúžime všetci večné zahynutie, pretože sme sa dobrovoľne oddelili od Toho, komu všetko v tomto vesmíre patrí, ktorý tento vesmír drží pohromade.
Boh mohol nechať človeka napospas svojmu zlému srdcu a človek by išiel do večného zatratenia bez akejkoľvek milosti. Aké vzdialené je učenie Boha nad učením humanistického myslenia človeka, ktorý sám seba vidí ako tvora celkom dobrého a myslí si, že čím ďalej sa človek dokonca zlepšuje (šľachtí).
No platí to, čo povedal Pán Ježiš pred dvetisíc rokmi vtedajším ľuďom, to sedí aj na nás:  Lebo z vnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky,  cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo.  Všetky tieto zlé veci vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka. (Marek 7:21-23).
 
Nič sa na človekovi nezmenilo a človek sa nijako nevyvinul k lepšiemu ako sa nám to snažia falošní učitelia nahovoriť. Toto je naše zrkadlo a za toto si zaslúžime plným právom, spravodlivý trest – večnosť v pekle.
Ale prichádza Kristus – Pán Ježiš, ktorý ako Boh, berie naše hriechy na seba a nám dáva spravodlivosť zdarma. Odieva nás do čistého rúcha – nám bezdomovcom Boh daruje bielo biele nádherné rúcho spravodlivosti. Toto pravoslávie nielenže neučí, ale ani o tom nevie. Poďme sa teraz vybrať úžasnou cestou Boha, ktorý padlému človeku, daroval večnosť, daroval povestné Nebo – v Kristovi, len v Kristovi, len skrze Krista. Aj keby ktokoľvek konal akékoľvek skutky, aj keby Houston, Demitra, Walker dali celý majetok na deti v Afrike – ak nemali vieru v Krista, ktorý za nich zomrel na Golgote, aby oni nemuseli zomrieť v zatratení, napriek popularite vo svete, vybrali si spravodlivosť sami zo seba, bez Krista. Toto sa samozrejme nevzťahuje iba na celebrity, ale na každého jedného človeka – aj na teba. Kristus vybojoval za nás víťazstvo nad smrťou a hriechom. My sami toto nikdy a nijako nedokážeme. Ale my sa musíme spoľahnúť na Kristovu zástupnú obeť. Ježiš Kristus prišiel práve kvôli našej bezmocnosti.
 Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem (1. Korinťanom 15:3).
 Ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. (Rimanom 4:25).
 
Ježiš Kristus zomrel kvôli našej špine hriechov, ktoré sme si nosili v sebe ako smeti, no vstal kvôli nášmu ospravedlneniu. Vzal nám hriechy a dal nám spravodlivosť.
Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom. (2. Korinťanom 5:21).
 
 Ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Otca, (Galaťanom 1:4).
 
Kristus nás vykúpil zpod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, (Galaťanom 3:13).
 
Ježiš nás dokonca vykúpil spod zlorečenstva zákona. Zákon bol daný na to, aby nám dal slobodu v tom, že ak ho budeme dodržiavať, budeme spravodliví sami zo seba, teda z dodržiavania zákona. Ale zákon nás uvrhol do zlorečenstva, pretože sa nenašiel nikto, kto by zákon naplnil. Ak dodržiavaš zákon – si spravodlivý zo svojich skutkov. Ak ale nevieš dodržať zákon, si pod kliatbou zlorečenstva. A aj túto kliatbu Boh v Ježišovi Kristovi zlomil.
 A každý kňaz stojí svätoslúžiac deň ako deň a často donáša tie isté obeti, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. (Hebrejom 10:11).
 
Toto je katolicizmus a pravoslávie. Deň čo deň prinášajú obete na oltári – eucharistiu, ktorá však nemôže sňať hriechy – nikdy. Nikdy oplátka a víno nemôžu sňať hriechy. Sú to symboly toho, že tieto hriechy už boli vzaté raz a navždy našim najvyšším kňazom – Ježišom Kristom, ktorý neobetoval nedostatočnú krv zvierat, ale vstúpil do Svätyne Svätých sám zo svojou krvou a táto obeta je vykonaná raz, navždy, jediný krát naposledy, na Golgotskom kríži.
 Ale on donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy sa posadil po pravici Božej. (Hebrejom 10:12).
 
Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobrého, väčším a dokonalejším stánom, nie učineným rukou, to jest nie stánom tohoto stvorenia,  ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne vynajdúc večné vykúpenie. (Hebrejom 9:11-12).
 
Kristus – ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého sinavicami ste uzdravení. (1. Petrov 2:24).
 
Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravedlivý za nespravedlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený Duchom, (1. Petrov 3:18).
 
A od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou (Zjavenie 1:5).
 
Prečo prišiel Ježiš Kristus? Aby nás hriešnych ľudí, svojou vlastnou krvou vykúpi spod zákona, spod moci hriechu, kde tento hriech v nás satan roznecoval, aby sme boli jeho sluhami. Boh nás v Kristovi vykúpil svojou vlastnou krvou, svojim vlastným telom – sám Boh sa obetoval za človeka, aby ho očistil a urobil prijateľným pre večný život v prítomnosti Boha. Je nutné evanjelium skomplikovať, zamlžiť, prevrátiť?
My môžeme záverom iba vyznať, že nemáme nič zo seba, nemáme žiadnu spravodlivosť, žiadnu pozitívnu vec, ktorou by sme sa mohli pred Boha postaviť. Všetko je o diele Boha, Jeho Syna a Ducha Svätého, ktorý na Golgote uzatvoril zmluvu medzi človekom a Bohom, spísal ju svojou vlastnou krvou, vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie, aby sme my mali s Bohom vzťah, ako deti Božie.

Pridaj komentár

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: