Kto si človek? Iba para…

Dní našich rokov je v tom sedemdesiat rokov, a keď je niekto silnejšieho prirodzenia, trvá osemdesiat rokov, a to ich najlepšie, na čo býva človek hrdý, je únavná práca a márnosť; lebo sa rýchle pominie, a my ta zaletíme. (Žalmy 90:10).

 

Na čo je to vlastne človek tak hrdý a namyslený? Hovorieva: ,,pozrite čo som dokázal!” Vo svojej práci som jednotka, som váženým človekom, mám také auto, také bývanie, také deti, chodím na onaké dovolenky, mám taký mobil, TV, chodím do takého klubu, spoločenstva, na šachy, na ryby, do lesa, športujem, robím turistiku, poznám takéhoto vplyvného človeka a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Na takéto veci sme my ľudia mimoriadne hrdí, ale žalmista nám hovorí: to najlepšie na čo býva človek hrdý, je únavná práca a márnosť. Čo má na mysli žalmista, keď hovorí o márnosti? Márnosť je všetko, čo nehľadí do budúcnosti po smrti a preto touto márnosťou je: vážený človek, auto, bývanie, dovolenky, vplyvní ľudia, elektronika, šachové kluby a ryby. Prečo? Pretože žiadna z týchto vecí nás neprivedie do večnosti s Bohom.

Čítať viac z tohto článku

Žaltár

NOVÁ STRÁNKA PRE MODLITBY:

http://modlitebnik.blogspot.sk

Žaltár

Žalmy sú rozdelené na 60 dní, teda 2 mesiace. Takto sa modlíme žalmami 6 krát do roka, komplet celým žaltárom. Február má 28 dní (nerátame prestupný rok), tento mesiac je medzi mesiacmi Január a Marec, ktoré majú po 31 dní, takže pre mesiace – Január, Február a Marec je špecifická tabuľka kvôli posunu dní. Ak je prestupný 29. Február, tento deň vynechávame modlitbu. 

Žalmy sú modlitbami, ktorá je v centre Biblie a to právom, pretože všetky udalosti Biblie, prechádzajú cez žalmy. V žalmoch nájdeme kajúce žalmy, oslavu Hospodina, trest pre nekajúce duše, výstrahy a upozornenia, modlitby chorých, pred smrťou, ale i príchod Spasiteľa, či Jeho umučenie. Taktiež v žalmoch nachádzame potechu, zasľúbenia, radosť, smútok, žiaľ, náreky, pokoru, ale i povzbudenia, vieru, a v prvom rade Hospodina Tvorcu.

 

Žalmy sa modlili Izraeliti v časoch pred príchodom Pána a modlia sa ich dodnes. Taktiež Pán Ježiš spieval žalmy a cirkev od nepamäti využívala túto hlbokú modlitbu na rozjímanie, povzbudenie, ale i múdrosť. Čítaním žalmov, modlením sa žalmami, sa každá duša poteší a porastie vo viere.

Komplet žaltár aj s tabuľkou čítania žalmov, si stiahnite tu:

Formát filofax personal: KLIKNI

Formát A5: KLIKNI

Formát A4 (čítačky kníh): KLIKNI

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach

Otče náš 

Pane, ty si sa stal našim Otcom, skrze zástupné dielo Pána Ježiša Krista, ktorého sme vierou prijali. Takto môžeme s vďakou k Tebe pristupovať a volať: Abba, Otče.

 Ktorý si na nebesiach

Hospodine drahý. Písmo o Tebe hovorí, že si Duch a preto si pre naše zmysly skrytý a nemôžeme Ťa nijako obsiahnuť. Prebývaš v Duchovných sférach, mimo nášho telesného sveta a preto sa modlíme: ktorý si na nebesiach. Medzi našou zemou a tvojim nebom, bola priepasť, ktorú sme nemohli sami od seba prejsť. Ale Pán Ježiš túto priepasť vyplnil, stal sa človekom, odžil spravodlivý život za nás, vstúpil do Tvojho neprístupného svetla, kde predkladá Otcovi naše prosby a modlitby. Ty Pane si na nebesiach, ktoré boli pre nás neprístupné, ale vďaka za Pána Ježiša Krista, ktorý sa stal jediným prostredníkom medzi Tebou a nami.

%d blogerom sa páči toto: