Otče náš, ktorý si na nebesiach

Otče náš 

Pane, ty si sa stal našim Otcom, skrze zástupné dielo Pána Ježiša Krista, ktorého sme vierou prijali. Takto môžeme s vďakou k Tebe pristupovať a volať: Abba, Otče.

 Ktorý si na nebesiach

Hospodine drahý. Písmo o Tebe hovorí, že si Duch a preto si pre naše zmysly skrytý a nemôžeme Ťa nijako obsiahnuť. Prebývaš v Duchovných sférach, mimo nášho telesného sveta a preto sa modlíme: ktorý si na nebesiach. Medzi našou zemou a tvojim nebom, bola priepasť, ktorú sme nemohli sami od seba prejsť. Ale Pán Ježiš túto priepasť vyplnil, stal sa človekom, odžil spravodlivý život za nás, vstúpil do Tvojho neprístupného svetla, kde predkladá Otcovi naše prosby a modlitby. Ty Pane si na nebesiach, ktoré boli pre nás neprístupné, ale vďaka za Pána Ježiša Krista, ktorý sa stal jediným prostredníkom medzi Tebou a nami.

Posväť sa meno Tvoje

Tvoje meno je sväté, Tvoja osoba je svätá, ale táto svätosť chýba našim hriešnym srdciam. Preto sa má v našich srdciach posväcovať Tvoje meno. Ako ľahkovážne sme brali Tvoje sväté meno na pery, keď sme ešte boli pohanmi, ako často sme vyslovovali meno Božie ako citoslovce. Ale teraz Pane, keď sme Ťa začali spoznávať, daj, aby sme Tvoje meno posväcovali v našom srdci, v našich ústach, v našom živote.

Príď kráľovstvo Tvoje

Pane Ježiši Kriste, ty si povedal, že kráľovstvo už je tu, nie je ďaleko od nikoho z nás, pretože Ty si kráľ svojho kráľovstva, ktoré zjavuješ svojim verným dnes, raz ho však zjavíš všetkým národom sveta, keď v sláve prídeš druhý krát na túto zem. Daj Pane, aby sme spoznávali Teba a tým spoznávali Tvoje kráľovstvo, aby sme sa modlili, aby prišlo ku nám, do našich životov a domovov, čím ďalej tým viac.

Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi

Pane mocný. Tvoja vôľa sa deje aj napriek tejto modlitbe, ale my prosíme za to, aby sme Tvoju vôľu dokázali spoznávať, aby sme z Tvojho Svätého Slova chápali a vedeli, čo od nás nehodných hriešnikov chceš. Daj nám Pane poznať, že naša vôľa nás vedie iba do záhuby, k hriechu, k zemskému nesvätému životu, ale Tvoja vôľa, je balzam na našu dušu, i keď táto vôľa nás vedie často cez ťažké životné cesty. Daj Pane, aby sme všetko v živote prijímali s pokorou, pretože všetko čo tu je na tejto zemi, je od Teba. Preto daj do našich sŕdc pokoru, ktorá prijme všetky protivenstvá a zlé veci, tohto sveta. Nech sa stane Tvoja vôľa, nie moja a to ako tu v zemskej ríši, tak aj v duchovnej ponebeskej oblasti, nech všetko tvorstvo oslavuje Teba, nášho Boha, ktorému patrí večná sláva naveky.

Chlieb náš každodenný, daj nám dnes

Hospodine drahý Bože, ty si nám hovoril, že sa nemáme starať o to čo budeme jesť alebo ako sa zaodejeme, že to je Tvoja starosť. Daj nám pochopiť, že všetky veci pre náš život sú od Teba. Od nás si chcel iba jedno, aby sme hľadali Tvoje kráľovstvo a to ostatné nám bude od Teba pridané. My ale v našej malej viere prosíme, aj za tie pozemské veci a tak si dovoľujeme aj tu sa modliť za dobré dary od Teba, ako je zdravie, pobožný život, úrodné časy a roky, jedlo na každý deň, strechu nad hlavou pre nás a naše dietky a   poctivú prácu, ktorá by nám všetky tieto veci zabezpečila.

A odpusť nám viny naše 

Pane Hospodine, večný Otče. Ty si nám odpustil všetky hriechy už na Golgote, kde prebehol súd nad svetom. Kto prijal Pána Ježiša Krista, ako Spasiteľa, ktorý za mňa nehodného človeka išiel dobrovoľne na smrť, toho ty prijímaš do svojej svätej rodiny. Napriek tomu daj Pane do nášho srdca poznanie, že aj po odpustení všetkých hriechov, zostávame naďalej hriešni, naďalej v nás prebýva starý pozemský Adam, ktorý bojuje proti Duchu, ktorého si nám daroval a naopak. Preto máme neustále vyznávať svoje hriechy, nemáme hovoriť, že sme bez hriechu, pretože ako hovorí Tvoje Slovo, takto by sme z Teba urobili klamára. Ďakujeme Ti za to, že si nám raz a navždy odpustil všetky naše hriechy – minulé, prítomné i budúce, no zároveň Ťa v čase prosíme o prítomné odpustenie hriechov, ktoré neustále konáme, chceme sa z nich vyznať a konať pokánie. Odpusť nám nehodným hriešnikom, že aj v tento deň, sme vykonali mnoho hriechov, kde si Ty nebol stredom nášho života, no zároveň Ti vzdávame chválu, pretože si na naše hriechy ani len nespomenieš ako hovoríš vo Svojom Slove a to všetko pre zásluhy Tvojho Jediného Syna a Nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý naše hriechy vyniesol na drevo kríža, kde boli Tebou raz a navždy právoplatne odsúdené.

Ako i my odpúšťame vinníkom svojim

Ó Pane Jediný. Ako ťažko odpúšťame svojim vinníkom, ako ťažko odpúšťame svojim blížnym, ako ťažko sa modlíme za svojich nepriateľov, ako si nás to učil, že to máme takto konať. Daj nám silu do sŕdc, aby sme odpúšťali všetkým tým, ktorí nám ublížili, alebo nám ubližujú. Daj, aby sme neohovárali týchto ľudí, aby sme im nezlorečili, aby sme v srdci nechovali ku nim nenávisť, ale aby sme láskou prekonávali zlosť, ktorá je blízka nášmu hriešnemu srdcu. Daj nám Pane poznať, že voči Tebe sme chovali nenávisť v srdci, kde sme dokonca hovorili, že neexistuješ. Chceli sme Ťa úplne vymazať z našich životov, nechceli sme o Tebe nič počuť, hnevali nás témy, ktoré hovorili o Tebe, pľuvali sme na Teba, bičovali sme Ťa vo svojom srdci, kládli sme Ti na plecia ťažký kríž a napokon sme Ťa zabili, aby sme mali od Teba – Boha pokoj a nikto nám neukazoval pravdu. Napriek tomu si nám všetko toto odpustil, prijal si nás na milosť. Daj nám Pane poznať, že naše malé odpustenia blížnym sú ničím voči tomu, že sme Teba, ako nášho Tvorcu, popierali a z hĺbky srdca nenávideli. Po tomto poznaní nám pomôž, aby sme z ľahkosťou odpúšťali tým, ktorí sa proti nám previnili.

A neuvoď nás do pokušenia

Ak to je možné Pane, neuvádzaj nás v pokušenie, ale my vieme, že nás skrze pokušenia formuješ a my potom rastieme aj takto vo viere v Teba. Dávaš nám Pane pády, dopúšťaš na nás ťažké časy a skúšky, aby sme sa buď posilnili, alebo úplne spadli, aby sme si uvedomili našu nemohúcnosť, kde ako hovoríš vo Svojom Slove – bez Teba nič nezmôžeme. Daj nám Pane silu, aby sme hľadeli na Teba, aby sme všetku svoju pozornosť nasmerovali k Tvojmu majestátu a tak konali dobré skutky a niesli dobré ovocie, ktoré nie je z nás, ale je z Teba. Nedovoľ Pane to, aby sme sa chceli svojim skutkami vykúpiť, pretože takéto vykúpenie je falošné, pretože nám hovoríš, že naše skutky sú iba ako špinavé a deravé rúcho. Daj nám hľadieť na Teba a tak prechádzať týmto životom a takto premáhať pokušenia a zvody, ktoré nám zlé mocnosti predkladajú. My nemáme radi prekážky, nemáme radi skúšky a pokúšania a preto sa modlíme, aby si ich do nášho života neuvádzal. No napriek tomu, Ty vo svojej dobrote a láske, nás vystavuješ skúškam, aby si nás posunul a zocelil v kresťanskej ceste.

Ale zbav nás zlého

Pane náš dobrotivý. Modlíme sa, aby si nás zbavil všetkého zla v tomto svete, aby si nás ochraňoval pred falošnými cestami a smermi, ktorými nás svet chce zviesť. Aj keď tieto cesty bývajú na prvý pohľad láskyplné a mierumilovné, končia v priepasti a tme. Preto nás Pane ochraňuj a daj nám rozpoznať nielen zlo, ale aj toho zlého nepriateľa, ktorý zviedol už našich prarodičov. Daj nám rozpoznať duchovné zlo a svojim slovom nás nesmeruj tak, aby sme nekráčali cestami tohto sveta, cestami okultizmu, veštenia, horoskopov, falošných siekt a náboženstiev, ale aby Pán Ježiš Kristus bol tým svetlom, tou hviezdou, za ktorou máme kráčať, ako to robili Mudrci od východu. Zbav nás Pane všetkých škodlivých myšlienok, škodlivých filmov, kníh, ľudí, správ, ktoré nás vedú od Teba. Daj Pane, nech sa sýtime Tvojim Svätým Slovom, ktoré si nám ráčil zapísať do knihy Biblie a takto v čistote duše, sa posväcovali týmto Slovom, posväcovali sa modlitbou, rozjímaním o Tebe, spoločenstvom Tvojej cirkvi a takto posväcovaní chodili v tme tohto sveta, ktorý Ťa nepozná. Daj nám silu, aby sme tomuto svetu, ktorý miluje zlo, miluje rozkoše a hriech, otvárali Tvojim Svätým evanjeliom oči, aby vyšli z tmy do Tvojho presvätého svetla.

Amen

Nech sa tak stane.

Pridaj komentár

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: