Dávidova viera (Goliáš)

Čo je to viera? Alebo, čo viera nie je? Viera nie je to, že veríme v existenciu Boha. Aj satan vie o existencii Boha, no preto ešte nie je zachránený. Taktiež na konciloch vzniklo vyznanie viery, kde človek ústami vyznáva Boha, Syna a Ducha svätého. Ani toto však nemusí byť viera, ak vyznávame ústami Boha, ale srdcom sme od Neho ďaleko. V Biblii máme mnoho príkladov čo je to viera a dnes sa pozrime na Dávida, ako išiel bojovať z Goliášom.

Čítať viac z tohto článku

Dobré skutky sú povinnosť

009

My ľudia máme prirodzenú predstavu, že ak človek koná dobré skutky, pripisuje si u Boha dobré červené body. Mnoho ľudí stojí na takomto názore, mnoho ľudí ktorí sa dokonca hlásia ku kresťanstvu, si to takto nejako predstavujú. Ale Boh od nás dobré skutky vyžaduje ako povinnosť, nie ako zásluhu.

Tomu však, kto robí skutky, nepočíta sa mzda podľa milosti, ale podľa podlžnosti. (Rimanom 4:4) 

Čítať viac z tohto článku

Bol Ježiš podvodník?

Kazateľ Paul Washer často hovorí, že ľudia sa na Ježiša môžu pozerať tromi uhlami. Ježiš je buď blázon, podvodník, alebo Boží Syn.

Ježiš – blázon?

Ježiš o sebe povedal: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14:6)

Ježiš hovorí, že jedine skrze Neho je možné prísť k Bohu, že on je Boží Syn. Hovorí sám o sebe to, že on nekoná svoju vôľu, ale vôľu Boha Otca, ktorý ho poslal na svet: Ja nič nemôžem činiť sám od seba; súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu Toho (Boha), kto ma poslal. (Ján 5:30)

Ak Ježiš plne veril tomu čo hovoril, plne si stál za tým, že je Boží Syn ale by nebol – bol by bláznom. Keby som ja o sebe tvrdil že som Napoleon, ale by som ním nebol, tak si ľudia budú ťukať na čelo a onedlho skončím na psychiatrii v roli pozorovaného. Tak aj Ježiš, ak by úprimne a z celého srdca veril že je Boží Syn a nebol by – je blázon!

%d blogerom sa páči toto: