Prečo Kristus prišiel na svet?

Nedávno som mal niekoľko rozhovorov s pravoslávnymi kresťanmi, ktorým chýba evanjelium ktoré hlásal Pavol. Oni sa vôbec neučia o tom, že Ježiš Kristus bol vydaný aj za nich, keď uveria v Neho a Jeho dielo na Golgote. Naproti tomu oni zblúdili tak, že hlásajú iné evanjelium a to také, že Ježiš Kristus – Boh prišiel na svet preto, aby sme sa my stali Bohmi. V istom zmysle by sa s tým dalo súhlasiť, aj keď by som poopravil – namiesto stali Bohmi – stali deťmi Božími. A preto sa dnes pozrime do Písma, prečo Ježiš prišiel a či naozaj prišiel preto, aby bol človek vykúpený spod hriechu, ktorý nad ním vládne.

Návšteva hrobov

Na hroboch v žltých svetieľkach, tancujú ohníky sviečok, ktoré ľudia zapálili pri spomienkach na ľudí, ktorí im boli blízky, ktorí boli ich rodinami, ich priateľmi. Táto tradícia prekračuje kresťanstvo, keď už pohanské národy si takto podobne uctievali svojich zosnulých. No aspoň raz sa človek v roku zastaví a premýšľa o svojej existencii. Dnes tu leží v hrobe niekto známy, koho sme dôverne poznali, a zajtra tam bude ležať i naše bezduché mŕtve telo. Naša pýcha pri spomienke na vlastnú smrť, je zalezená niekde v kúte pretože vie, že smrť raz príde na sto percent ku každému z nás. Boh nám však povedal, že smrť je iba brána do večného života. Tu na zemi sa Boh stará o každého človeka rovnako, napriek nevere ľudstva. Tu ešte nie je oddelenosť Boha od človeka v plnej sile. Boh sa stará o ľudí, ich potreby, ich prežitie, ich zabezpečenie.

Boh, ktorý je v nebesiach, svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravedlivých aj na nespravedlivých. (Matúš 5:45).
Čítať viac z tohto článku

Oslava Boha – Tvorcu všetkého

Pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im (ľuďom) zjavné, pretože im to Bôh zjavil.  Lebo jeho, len smyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. (Rimanom 1:19-20).

Boh sa nám zjavil skrze prírodu, vesmír, svet. Pohan sa kochá v prírode, dokonca ju nazve matkou, nikdy ho však nenapadne to, že by oslavoval Toho, kto túto prírodu nielen stvoril, ale ju aj múdro dodnes riadi – Boha. Dokonca blázon človek zašiel až tak ďaleko, že odmietol inteligenciu v prírode. Namiesto toho sám seba presviedča o tom, že toto geniálne dielo vzniklo náhodou, procesom miliónov rokov, vzniklo len tak výbuchom – deštrukciou. Ako ďaleko sú blázni schopní zájsť.

Čítať viac z tohto článku

Zlodej Zacheus na strome

A hľa, bol tam nejaký muž, menom Zacheus, a to bol nadcolný a bol bohatý. (Lukáš 19:2).

Zacheus bol zlodej, okrádal ľudí na daniach. Ale kto z nás nie je zlodej? Každý niečo ukradol v živote. Zacheus sa na svojom povolaní obohatil – bol bohatý. Poznáme to dnes z politiky, kde sa dá obohatiť aj inak, ako sedením v parlamente.

Čítať viac z tohto článku

Video – Boh a evolúcia

Video známeho evanjelizátora, ktorý vyšiel do ulíc a natočil rozhovory ľudí ohľadom Boha a evolúcie.

Odkaz videa je tu: http://www.youtube.com/watch?v=rVU-2GEYcn4

 

Dávidova viera (Goliáš)

Čo je to viera? Alebo, čo viera nie je? Viera nie je to, že veríme v existenciu Boha. Aj satan vie o existencii Boha, no preto ešte nie je zachránený. Taktiež na konciloch vzniklo vyznanie viery, kde človek ústami vyznáva Boha, Syna a Ducha svätého. Ani toto však nemusí byť viera, ak vyznávame ústami Boha, ale srdcom sme od Neho ďaleko. V Biblii máme mnoho príkladov čo je to viera a dnes sa pozrime na Dávida, ako išiel bojovať z Goliášom.

Čítať viac z tohto článku

Vyvýšený Ježiš Kristus

A jako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka,  aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. (Ján 3:14-15).

Veriaci človek v Krista, si môže byť smelo istý svojim spasením. Nie preto aby sa chválil sám sebou, nie preto aby seba samého povyšoval kvôli viere, nie preto že by v človekovi bolo čosi prijateľné pre Boha. Je to kvôli tomu, lebo spása leží na strane Boha.
Aj tento verš jasne hovorí, že nikto kto v Neho verí, nezahynie, ale má večný život. Viera je ten spoj, ktorý nás drží pri Kristovi, no nezabúdajme, že aj viera je dar od Boha, ani viera nie je naša zásluha.
Čítať viac z tohto článku

Ateizmus – viera ktorá nemá zmysel

001Aj ateizmus je viera. Väčšinou ide o vieru o neexistencii duchovného sveta, viera v materializmus, kde je pravda len to, čo vidím a viem tým pádom preskúmať. Táto viera spadá do oblasti piatich zmyslov človeka. Podstata tejto viery je to, že po smrti nič nie je, nastane iba tma, podobne ako tomu bolo pred narodením.

Čítať viac z tohto článku

Anti desatoro dnešnej doby

002Svet ktorý sa ženie do záhuby je svetom, ktorý bol za dní Noeho, alebo za dní Sodomy a Gomory, kedy Božie Slovo bolo úplne zničené a postavené na hlavu. Dnes sme sa dostali to podobného stavu, kedy Božie Slovo sa vytráca nielen medzi ľuďmi, ale aj z viditeľných cirkví. Božie Slovo sa nahradilo slovom pominuteľného človeka. Pozrime sa na desatoro, ako ho človek dnes prekrútil a ako premýšľa dnešný (údajne moderný) svet.

Čítať viac z tohto článku

Boh, ktorého ľudia nechcú spoznať

003Ako mnoho ľudí hovorí, že poznajú Boha. Ak nám ale budú o tomto bohu hovoriť, zistíme, že to nie je skutočný Boh, ktorý sa zjavuje v Písme, ale je to boh, ktorého si človek vymyslel. Ľudia vidia Boha ako starčeka, ktorý je veľmi ľútostivý, ktorý neustále plače nad nami ľuďmi. Alebo tento Boh je láska v tom zmysle, že všetko odpustí a prepáči len tak. Mnoho ľudí vidí Boha ako usmievavú bytosť, ktorú milujú pre jej úsmev, dobrotu, zatvárajúce oči pred hriechom. Ako sa nám Boh ukazuje vo svojom slove?

Čítať viac z tohto článku

%d blogerom sa páči toto: